หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร - High School

อังกฤษ

High School

นักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนที่โรงเรียนในสหราชอาณาจักร ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน (Independent School) ซึ่งจะมีให้เลือกทั้งโรงเรียนหญิงล้วน โรงเรียนชายล้วน และโรงเรียนสหศึกษา และส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรงเรียนแบบหอพัก (boarding) แต่จะมีบางโรงเรียนที่มีให้พักแบบโฮมสเตย์ ซึ่งจะเปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่อายุ 11-18 ปี เข้าเรียนระดับชั้น Year7-13 บางโรงเรียนอาจจะเปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่อายุ 7 ปี เข้าเรียนระดับ Year3 เป็นต้นไป โดยหลักสูตรที่เปิดสอนหลักๆ จะเป็นหลักสูตร GCSE (General Certificates of Secondary Education), A-levels (Advanced Levels) และบางโรงเรียนมีเปิดสอนหลักสูตร IB (International Baccalaureate) ในระดับชั้น Year12-13 ด้วย นอกจากนี้ก็จะมีโรงเรียนประเภท Sixth Form Colleges ที่เปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 15-18 ปี ซึ่งจะสอนหลักสูตร A-levels เป็นหลัก บางโรงเรียนอาจจะมีเปิดสอนหลักสูตร GCSE 2 ปี หรือ Intensive GCSE 1 ปี ด้วย

รายชื่อ High School ในสหราชอาณาจักร

Adcote School

อ่านต่อ

Box Hill School

อ่านต่อ

Burgess Hill Girls

อ่านต่อ

Cardiff Sixth Form College

อ่านต่อ

Lancing College

อ่านต่อ

LVS Ascot

อ่านต่อ

Myddelton College

อ่านต่อ

Oswestry School

อ่านต่อ

Reddam House

อ่านต่อ

Rossall School

อ่านต่อ

Royal Hospital School

อ่านต่อ

Scarborough College

อ่านต่อ

St Edmund′s School

อ่านต่อ

St Lawrence College

อ่านต่อ

St. Francis’ College

อ่านต่อ

The National Mathematics and Science College

อ่านต่อ

Westbourne School

อ่านต่อ

Woodhouse Grove School

อ่านต่อ

Wrekin College

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept