ข้อมูล UK - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล UK - Why the UK

อังกฤษ

Why the UK

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนต่อสหราชอาณาจักร

คุณภาพการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

ในด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมายาวนานหลายศตวรรษ แต่ถึงอย่างนั้นก็มีการปรับปรุงทฤษฎีการเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอด การเรียนการสอนของที่นี่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างอิสระ มีทักษะการแก้ปัญหา มีแรงจูงใจในการเรียน ผ่านการทำงานเป็นกลุ่มเล็กเพื่อฝึกแก้ปัญหา การเรียนในห้องเรียน หรือการออกไปทัศนศึกษา

สหราชอาณาจักรยังเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์และงานวิจัยที่มีคุณภาพ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงงานวิจัยที่มีคุณภาพมากมาย และยังสามารถสร้างงานวิจัยที่สร้างสรรค์ นำสมัย และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงโดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่มีคุณภาพ

หลักสูตรกระชับ ปรับเปลี่ยนได้

ไม่ใช่แต่เพียงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ที่ทำให้สหราชอาณาจักรเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆของนักศึกษาต่างชาติ ด้วยหลักสูตรที่เปิดสอนมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะต้องการเรียนสาขาเฉพาะหรือแนวทางใด มั่นใจได้ว่านักเรียนสามารถหาเรียนที่นี่ได้ นอกจากนี้หลักสูตรยังสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ให้ได้มากที่สุด ในระยะเวลาที่กระชับที่สุด มหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดกว้างในนักเรียนเลือกวิชาเรียนในโครงสร้างที่ต่างกันออกไป เพื่อให้ได้ศึกษาในโปรแกรมที่สนใจ และเหมาะกับตัวนักเรียนมากที่สุด

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสหราชอาณาจักรจะสั้นกว่าประเทศอื่นๆ โดยหลักสูตร MBA ส่วนใหญ่จะใช้เวลาเพียง 1 ปี ดังนั้นจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากกว่าเมื่อเราสามารถนำความรู้ไปใช้ได้เร็วขึ้น

โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ

เพื่อสร้างโอกาสในการได้งานและความก้าวหน้า ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการมีทักษะที่โดดเด่นเหนือคนอื่น ด้วยทรัพยากรข้อมูล การฝึกฝนทักษะ และความท้าทายต่างๆที่รออยู่ การเรียนต่อและการใช้ชีวิตที่สหราชอาณาจักรจะช่วยดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมา และช่วยให้เติบโตอย่างมืออาชีพ

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกในมุมมองของผู้จ้างงาน ชื่อของมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักรยังคงติดอันดับต้นๆเสมอ การเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ถูกออกแบบมาให้สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง และด้วยกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการฝึกงาน จะช่วยเปิดสังคมของของผู้เรียนให้กว้างขึ้น เพิ่มโอกาสที่จะเข้าถึงงานที่ดีได้มากกว่า

มากกว่าภาษาคือการสื่อสาร

แน่นอนว่าผู้เรียนจะได้เต็มที่กับการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ หนึ่งในภาษาที่มีคนใช้แพร่หลายที่สุดทั่วโลก การใช้ชีวิตที่นี่จะช่วยปรับการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีและมีความเป็นธรรมชาติ ดังนั้นนอกจากวุฒิการศึกษาแล้ว นักเรียนจะกลับมาพร้อมกับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่น่าประทับใจอย่างแน่นอน

อุ่นใจภายใต้การดูแล

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีบรรยากาศอบอุ่นและเป็นมิตร ทางสถาบันจะมีเจ้าหน้าทีฝ่ายพิเศษทำหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษากับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง จนถึงการใช้ชีวิตและปรับตัว อาจารย์ผู้สอนมีความเข้าใจและคอยให้การสนับสนุนในทุกๆทาง

ประสบการณ์อันน่าประทับใจ

การใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรไม่มีวันเป็นเรื่องน่าเบื่อ จากความหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา ทำให้ในแต่ละเมืองจะมีบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ นักเรียนจะได้พลิดเพลินกับการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ศึกษาประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศ สัมผัสบรรยากาศการเชียร์กีฬาทีมโปรดติดขอบสนาม ชมความงามของทัศนียภาพตามชนบทตลอดจนศิลปะและสถาปัตยกรรมร่วมสมัยใจกลางเมือง

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

วุฒิการศึกษาระดับมัธยมนิวซีแลนด์

อ่านต่อ

Plan your budget

อ่านต่อ

Plan your budget

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept