หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร - English Language

อังกฤษ

English Language

หลักสูตรภาษาอังกฤษมีให้เลือกเรียนอย่างหลากหลายตามความต้องการของนักเรียน หลักสูตรมีตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) ไปจนถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (Specific Courses) หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการโดยเฉพาะ (Academic Purposes) ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนได้ตามอายุ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และความสนใจและเป้าหมายของตัวเอง

สถาบันสอนภาษาในประเทศอังกฤษมี 3 ประเภทหลักๆ คือ

  1. สถาบันภาษาเอกชน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ต้องการเจอะเจอและแลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนต่างชาติโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ขนาดของจำนวนนักเรียนต่อ 1 ห้องจะอยู่ที่ประมาณ 12-15 ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีโอกาสฝึกทักษะได้อย่างเต็ม
  2. สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย มีทั้งหลักสูตรสำหรับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน และหลักสูตรที่รองรับนักเรียนที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้นๆ ข้อดีคือ นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสวัสดิการต่างๆของสถาบันได้ เช่น ห้องสมุด หรือ ศูนย์กีฬา เป็นต้น
  3. สถาบันภาษาของวิทยาลัยประเภท Further Education Colleges ส่วนใหญ่จะเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ทั้งหลักสูตรเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และหลักสูตร English Plus ที่นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ และนักเรียนยังสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจที่ทางวิทยาลัยเปิดสอนในช่วงบ่ายได้ด้วย เช่น Business, Art & Design, Travel & Tourism หรือ Film Studies เป็นต้น

รายชื่อสถาบันสอนภาษาในสหราชอาณาจักร

Anglo-Continental

อ่านต่อ

Beet Language Centre

อ่านต่อ

Bloomsbury International

อ่านต่อ

English Naturally

อ่านต่อ

ETC International College

อ่านต่อ

MLS International College

อ่านต่อ

Richard Language College

อ่านต่อ

Studio Cambridge

อ่านต่อ

The Bournemouth School of English

อ่านต่อ

United World School of English

อ่านต่อ

Wimbledon School of English

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept