หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

อังกฤษ

Myddelton College

Location: Denbigh, North Wales
Type: เอกชน – สหศึกษา
Year: Year5 – Year13 (อายุ 9-18 ปี)
รับนักเรียนต่างชาติ: Year5-13 (อายุ 9-18 ปี)
Qualifications: GCSE, A-Levels
Accommodation: หอพัก
Website: https://www.myddeltoncollege.com/

Myddelton College เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ที่เมือง Denbigh ทางตอนเหนือของเวลส์ (North Wales) โรงเรียนแวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่งดงาม โรงเรียนอยู่ห่างจากสนามบิน Manchester 1.5 ชั่วโมง ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 213 คน โดยเป็นนักเรียนชาวอังกฤษ 70% และนักเรียนต่างชาติ 30% และมีเด็กหอพัก 55 คน Myddelton College ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่เติบโตเร็วที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโรงเรียนเอกชนในสหราชอาณาจักร โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการผสมผสานการศึกษาแบบดั้งเดิมเข้ากับการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรรมนอกห้องเรียนที่มีให้เลือกมากมาย โดยโรงเรียนคาดหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มากกว่าการเรียนแต่ในห้องเรียน และโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่มีความหลากหลายและเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมทักษะให้แก่นักเรียนสำหรับยุคดิจิตอล
จุดเด่นของ Myddelton College

  • Microsoft Associate Showcase School: นักเรียนทุกคนจะได้รับ Microsoft Tablet เพื่อใช้ในการเรียนที่โรงเรียน
  • Research in Residence: ทางโรงเรียนมีนักวิจัยที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย Cambridge และจบปริญญาโทจาก Oxford คอยให้คำแนะนำการในการสมัครเรียนระดับมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร (UCAS Applications) และช่วยวางแผนการเรียนให้กับนักเรียนในระดับ Sixth Form
  • Learning Through the Outdoors: กิจกรรมนอกห้องเรียนที่รวมอยู่ในหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียนโดยกิจกรรมนี้จะจัดทุกๆ วันเสาร์

การรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนที่ Myddelton College ทางโรงเรียนจะขอดู school report และมีสัมภาษณ์ skype interview กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

หลักสูตร Foundation เพื่อเข้าปริญญาตรีมหาวิทยาลัย University of Waikato

อ่านต่อ

Wesley College

อ่านต่อ

Pacific International Hotel Management School หรือ PIHMS

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept