หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร - Further Education

อังกฤษ

Further Education

หลังจากการเรียนในระดับ GCSE นักเรียนสามารถออกไปทำงานหรือเลือกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ หากเลือกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ 2 แบบคือ

  1. Academic Qualifications: นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนมากจะเรียนต่อในระดับชั้น Sixth Form (Year12-13) โดยจะเปิดสอนกันตามโรงเรียนมัธยมโดยส่วนใหญ่ ตาม Sixth Form Colleges หรือ Further Education Colleges โดยคุณวุฒิที่เรียนจะเรียกว่า A-levels (Advanced Levels) นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถเลือกเรียนหลักสูตร International Baccalaureate - IB ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ยอมรับในระดับสากล
  2. Vocational Qualifications: เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาทางสายวิชาการมากนัก แต่ยังต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป สามารถเลือกเรียนในหลักสูตร Vocational ซึ่งเป็นหลักสูตรวิชาชีพได้ โดยหลักสูตรที่เปิดสอน เช่น BTEC (Business and Technology Education Certificate) และ GNVQ (General National Vocational Qualification) เป็นต้น

Further Education Colleges: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวิทยาลัยของรัฐบาล ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป เปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย ทั้งทางด้านวิชาการ เช่น A-levels, IB, International Foundation Year หรือบางวิทยาลัยอาจจะเปิดสอนในระดับปริญญาด้วย ทางด้านวิชาชีพ (Vocational) – Diploma รวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ

รายชื่อสถาบัน Further Education Colleges

Cambridge Regional College

อ่านต่อ

Exeter College

อ่านต่อ

The Bournemouth and Poole College

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept