หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

อังกฤษ

Adcote School

Location: Shrewsbury, Shropshire
Type: เอกชน – หญิงล้วน
Year: Year3-13 (อายุ 7-18 ปี)
รับนักเรียนต่างชาติ: Year3-13 (อายุ 7-18 ปี)
Qualifications: GCSE, A-Levels
Accommodation: หอพัก
Website: https://www.adcoteschool.org.uk/

Adcote School ก่อตั้งในปี 1907 เป็นโรงเรียนหญิงล้วนเอกชนขนาดเล็ก โรงเรียนเปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 7-18 ปี เข้าเรียนในระดับชั้น Year3 ถึง Year13 โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Shrewsbury ในมณฑล Shropshire โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 นาที และใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมงจากเมืองหลักๆ อย่าง Manchester และ 2-2.5 ชั่วโมงจากเมือง London โรงเรียนอยู่บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ ที่ประกอบไปด้วยสนามหญ้าขนาดกว้างขวางสำหรับทำกิจกรรมต่างๆมากมาย โรงเรียนมีสนามเทนนิส โรงยิม และอาคารเรียนภายนอก โรงเรียนมีนักเรียน 190 คน โดยสัดส่วนของนักเรียนอังกฤษ 75% และนักเรียนต่างชาติ 25% นักเรียนต่างชาติมาจากเยอรมัน สเปน โปแลนด์ รัสเซีย จีน ยูเครน มาเลเซีย ฮ่องกง ปัจจุบันมีนักเรียนไทยประมาณ 6 คน และมีเด็กหอพัก 60 คน  
โรงเรียนมีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะวิชา STEM (วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) โดยนักเรียนที่จบจาก Adcote School สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของประเทศอังกฤษ เช่น Oxford University, Cambridge University, Imperial College, Durham University รวมทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ และโรงเรียนยังมุ่งเน้นให้นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำ รวมถึงการมีทักษะในการบริหารจัดการ

การรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนที่ Adcote School ทางโรงเรียนจะขอดู school report และมีสัมภาษณ์ skype interview กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

TAFE Queensland

อ่านต่อ

John McGlashan College

 

อ่านต่อ

หลักสูตร Foundation เพื่อเข้าปริญญาตรีมหาวิทยาลัย AUT UNIVERSITY

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept