หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

อังกฤษ

The National Mathematics and Science College

The National Mathematics and Science College (NatMatSci) เป็นสถาบันสหศึกษาเอกชนประเภท Sixth Form College ตั้งอยู่ที่เมือง Coventry ซึ่งห่างจากเมือง London 1 ชั่วโมง และห่างจากเมือง Birmingham 15 นาที สถาบันตั้งอยู่ข้างๆ Warwick University มหาวิทยาลัยระดับท็อปของประเทศ

สถาบันเปิดรับนักเรียนชายและหญิง อายุตั้งแต่ 15-18 ปี เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นทางด้านวิชาการโดยเฉพาะสาขา STEM เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในระดับท็อปๆ ของประเทศอังกฤษทั้ง University of Oxford, University of Cambridge และมหาวิทยาลัยในเครือ Russel Group รวมถึงมหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลก สถาบันเปิดสอนหลักสูตร A Levels โดยเปิดสอนเฉพาะสาขาวิชา STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) สถาบันเป็นอาคารสองชั้นที่มีความทันสมัย และมีห้องแล็บที่มีอุปกรณ์ดีๆ อย่างครบครัน ห้องเรียนมีขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนต่อห้องสูงสุด 12 คน และนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติเยอะมาก รวมถึงมีการสัมมนาทางวิชาการ workshop การไปแข่งขันต่างๆ มี Drama programme โปรแกรมเพื่อการฝึกและพัฒนาความมั่นใจของนักเรียน Parliamentor programme โปรแกรมการฝึกการโต้วาที (formal debate) เพื่อฝึกภาวะความเป็นผู้นำให้กับนักเรียน และการพานักเรียนไป university fairs นอกจากนี้สถาบันมีจัด mock interview จาก University of Oxford ให้กับนักเรียนด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสัมภาษณ์จริง   

ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 100 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนต่างชาติจากประเทศจีน รัสเซีย เกาหลี ลัตเวีย อิตาลี อียิป มีนักเรียนอังกฤษ รวมถึงมีนักเรียนไทย 3 คน
A Level results ในปี 2018 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดย 100% ได้คะแนน A*/A ในวิชาคณิตศาสตร์ และ 90% ได้คะแนน A*/A/B ในทุกๆ วิชา

ที่พักมี 2 ประเภทให้เลือก ได้แก่ 1) homestay สำหรับนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป และ 2) residence ซึ่งจะอยู่ในเมือง สำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

เกณฑ์การรับเข้าเรียนของ NatMatSci ทางสถาบันจะขอดู school report มีการสอบ online ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ดูคะแนน IELTS ที่ 5.0/5.5 และมี skype interview สำหรับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนมัธยมไทย ทางสถาบันแนะนำให้เรียนหลักสูตร 3 ปี โดยเริ่มจาก Pre-A Level 1 ปี และ A Level 2 ปี โดยเริ่มเรียนได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป สำหรับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตร IGCSE สามารถเข้าเรียน A Level 2 ปีได้เลย

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. Pre-A Level 1 Year Programme (age 15+): สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก นักเรียนจะได้เรียนวิชาดังต่อไปนี้
  • Mathematics
  • Biology
  • Chemistry
  • Physics
  • Computer Science
  • English
 2. A Level 2 Year Programme (age 15-18): นักเรียนต้องเรียน Mathematics เป็นวิชาบังคับ และสามารถเลือกวิชา A Level ได้อีก 4 วิชา จากตัวเลือกต่อไปนี้
  • Biology
  • Chemistry
  • Computer Science
  • Economics
  • Further Mathematics
  • Physics
 3. Fast Track A Level Programme: เป็นหลักสูตรเข้มข้น เรียน 1 ปี สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการสูงมาก โดยนักเรียนต้องสามารถเรียนและจบด้วยเกรด A*-A ใน 1 ปี โดยมีเกณฑ์การรับเข้าคือ มีความสามารถและทักษะทางวิชาการในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทียบเท่า Year1 ของ A Level, มีผลการเรียนเกรด A* / 8-9 ในระดับ GCSE และมีผละแนน IELTS 6.5

Website : https://natmatsci.ac.uk/

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

หลักสูตร Foundation เพื่อเข้าปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Massey University

อ่านต่อ

St Edmund′s School

อ่านต่อ

ETC International College

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept