ข้อมูล UK - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล UK - Working Right on a Student Visa

อังกฤษ

Working Right on a Student Visa

เงื่อนไขการทำงานพิเศษระหว่างเรียนในประเทศอังกฤษสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน (Work conditions)

ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่านักเรียน จะได้รับอนุญาตให้สามารถทำงานแบบ Part-time ได้ หรือเป็นการทำงานที่เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรที่เรียน โดยจะมีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนชั่วโมงในการทำงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักสูตรและสถาบันที่ลงเรียนในประเทศอังกฤษ

ประเภทหลักสูตร

10 ชั่วโมงในช่วงเปิดเทอม และสามารถทำงาน Full-time ได้ในช่วงปิดเทอม

20 ชั่วโมงในช่วงเปิดเทอม และสามารถทำงาน Full-time ได้ในช่วงปิดเทอม

หลักสูตรเต็มเวลาระดับปริญญา (RQF level 6 หรือเทียบเท่า) ในสถาบันที่อยู่ในการสนับสนุนของรัฐประเภท HEI (Higher Education Institute) หรือหลักสูตรระยะสั้นแบบ Study Abroad ในประเทศอังกฤษ

 

 

 

 

หลักสูตรเต็มเวลาระดับต่ำกว่าปริญญา (RQF level 6หรือเทียบเท่า) ในสถาบันที่อยู่ในการสนับสนุนของรัฐประเภท HEI (Higher Education Institute)

 

 

 

 

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน Child Student Visa ที่มีอายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไป

 

 

 

หลักสูตร Part-time ในระดับปริญญาโทขึ้นไปในสถาบันที่อยู่ในการสนับสนุนของรัฐประเภท HEI (Higher Education Institute)
หลักสูตรใดๆ ก็ตามในสถาบันประเภท Further Education College และสถาบันเอกชน และนักเรียนที่ถือวีซ่า Child Student Visa ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี

 

ไม่อนุญาตให้ทำงาน

การทำงานหลังเรียนจบที่ประเทศอังกฤษ

Graduate Visa
ประเทศอังกฤษเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญา ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ถือวีซ่า Student Visa (หรือ ชื่อเรียกก่อนหน้านี้ Tier4 (General) Student visa) สามารถขอวีซ่าเพื่อทำงานต่อในประเทศอังกฤษหลังเรียนจบได้ โดยนักเรียนต้องสมัครขอวีซ่าผ่านช่องทางการสมัครแบบออนไลน์ในขณะที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษเท่านั้น

ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ

  • 2 ปี: สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
  • 3 ปี: สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก


ค่าใช้จ่าย

  • ค่าวีซ่า Graduate visa 700 ปอนด์
  • ค่า Healthcare surcharge ปีละ 624 ปอนด์

รายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.gov.uk/graduate-visa
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2019/10/14/fact-sheet-graduate-immigration-route/

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

The UK Education System

อ่านต่อ

Living in Australia

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept