นักเรียนของเรา - Hearts & Minds International Education

นักเรียนของเรา

อังกฤษ

กรรวี เที่ยงธีระธรรม (มิ้ง)

หลักสูตร: General English

สถาบัน: Canterbury Christ Church University, Canterbury

ปีที่เข้าเรียน: 2019

ภูวน สวัสดิ์วนิช (บูม)

หลักสูตร: General English

สถาบัน: British Studies Centre (BSC), Manchester

ปีที่เข้าเรียน: 2019

กษมา กรวุฒิวิวัฒน์ (กาย)

หลักสูตร: General English

สถาบัน: Wimbledon School of English, London

ปีที่เข้าเรียน: 2019

ชัชวรรณ์ วิเศษพานิช (ทีจี)

หลักสูตร: Intensive Academic Course

สถาบัน: Mill Hill Summer School, London

ปีที่เข้าเรียน: 2019

ปิยาพัชร ชินเศรษฐวงศ์ (เจเจ)

หลักสูตร: A-Level

สถาบัน: โรงเรียน Myddelton College ประเทศเวลส์ (สหราชอาณาจักร) 

ปีที่เข้าเรียน: เรียน 2 ปี (Sep 2018 – Jul 2020)

คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept