หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร - Pathway College

อังกฤษ

Pathway College

หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย (Pathway Programme)
จะเรียนกันที่ Pathway College ซึ่งเป็นสถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร pathway programme สู่การเรียนระดับป.ตรี และ ป.โท ที่ประเทศอังกฤษ


โดยทั่วไป นักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.6 ที่ต้องการมาเรียนในระดับป.ตรี (เป็นหลักสูตร 3 ปี บางสาขาเรียน 4 ปี) ที่ประเทศอังกฤษ ทางมหาวิทยาลัยจะมีข้อบังคับว่า นักเรียนต้องมาเรียนหลักสูตร Foundationก่อน เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นปี 1 ของหลักสูตรป.ตรี


และสำหรับนักเรียนที่ต้องการมาเรียนในระดับ ป.โท ที่ประเทศอังกฤษ แต่จบ ป. ตรีมาไม่ตรงสาขา หรือมีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเรียนหลักสูตร Pre-master ก่อนได้

รายชื่อ Pathway Colleges

Bournemouth University International College

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept