หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร - University

อังกฤษ

University

Undergraduate Level การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี Bachelor Degree ที่ประเทศอังกฤษ หลักสูตรปริญญาตรีทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี หรือ 4-6 ปีในบางสาขา หรือจะใช้เวลา 4 ปีสำหรับมหาวิทยาลัยในสก๊อตแลนด์ ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีนี้ จะต้องเรียนจบในระดับ A-level หรือสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เชื่อมต่อกับหลักสูตรปริญญาตรีที่เรียกว่า University Pathway หรือ Foundation หรือเทียบเท่า: SVQ (Scottish Vocational Qualifications), NVQ (National Vocational Qualifications) Higher National Diploma HND (or equivalent), NHC (or equivalent) etc นอกจากนี้ยังมี ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาตรี Graduate Diplomas และ Graduate Certificates ด้วย

Postgraduate Level หลักสูตรระดับปริญาโทและปริญญาเอก

การเรียนในระดับปริญญาโท (Master Degrees) จะแบ่งหลักสูตรที่เป็น coursework หรือ Taught course และการทำวิจัย หรือ research หลักสูตรแบบ Taught course จะใช้เวลาเพียง 1 ปี โดยเกณฑ์ในการรับเข้าเรียนทั่วไปจำเป็นต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หากคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ครบอาจจะต้องมีการเรียนหลักสูตรที่เรียกว่า Pre-Master ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน (1-2 เทอม) โดยทั่วไปหลักสูตรปริญญาโทจะแบ่งเป็น 2 คุณวุฒิใหญ่ๆ คือ Master of Arts and Master of Sciences และ MBA และจำแนกตามสาขาเฉพาะที่เรียน เช่น Master of Science in Engineering, Master of Arts in Education เป็นต้น  นอกเหนือจากนี้ยังมีหลักสูตร Postgraduate diplomas, postgraduate certificates of education (PGCE) and professional degrees ให้เลือกเรียนอีกด้วย

หลักสูตรระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree/PhD)  เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาประมาณ 4-6 ปีขึ้นอยู่กับสาขาวิชา และเป็นการทำวิจัย การเรียนต่อในระดับปริญญเอกจำเป็นจะต้องจบในระดับปริญญาโทแบบทำวิจัย (Master by research) และนำเสนอหัวข้อและแผนร่างงานวิจัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อหาอาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่อมหาวิทยาลัย

Arts University Bournemouth

อ่านต่อ

Birmingham City University

อ่านต่อ

Bournemouth University

อ่านต่อ

Brunel University London

อ่านต่อ

Canterbury Christ Church University

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept