ข้อมูล UK - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล UK - Plan your budget

อังกฤษ

Plan your budget

ค่าเล่าเรียนในประเทศอังกฤษ

ระดับการเรียน

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (2019/2020)

ประถมศึกษา (Primary School)

9 แสน – 2 ล้านบาท ต่อปี

มัธยมศึกษา (Secondary School)

1-2 ล้านบาท ต่อปี

ปริญญาตรี (Bachelor degree)

4.9 แสน – 1 ล้านบาท ต่อปี

ปริญญาโท (Master Degree)

4.9 แสน – 1.5 ล้านบาท ต่อ ปี

MBA

5 แสน – 2 ล้านบาท

ปริญญาเอก (Doctoral Degree)

8 แสน - 1.2 ล้านบาท ต่อปี

หมายเหตุ: ค่าเล่าเรียนข้างต้นคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ 40 บาทต่อ 1 GBP และเป็นค่าเล่าเรียนโดยประมาณ ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง  

 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในประเทศอังกฤษ

แผนกวีซ่าของประเทศอังกฤษมีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าที่พักสำหรับนักเรียนนักศึกษาแต่ละเดือน* สำหรับ Tier 4 (General) โดยขึ้นอยู่กับที่ตั้งของสถาบันที่เรียน แยกเป็นในเขตลอนดอน และนอกเขตลอนดอน โดยหากอยู่ในเขตลอนดอน ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ GBP1,265 ต่อเดือน (ประมาณ 56,925 บาท) แต่หากอยู่นอกเขตลอนดอน ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ GBP 1,015 ต่อเดือน (ประมาณ 45,675 บาท)

รายละเอียดเพิ่มเติม Guidance to be used for all Tier 4 applications made on or after 26 June 2019 *https://www.gov.uk/tier-4-general-visa/documents-you-must-provide

 

รายการค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับนักศึกษาโดยประมาณ

รายการ

ราคา/สัปดาห์

ค่าเช่าที่พัก

GBP 125 - 182

ค่าอาหาร

GBP 25 - 30

ค่าสาธารณูปโภค

GBP 10

ค่าเดินทาง

GBP 10

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

GBP 7 - 15

ค่าโทรศัพท์มือถือ

GBP 5

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

GBP 5

 

นอกจากนี้หากน้องๆคนไหนต้องการจะรับชมทีวีสาธารณะที่สหราชอาณาจักร จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรับชมอยู่ที่ GBP 154.50 ต่อปี

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Living in Australia

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept