หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร - Pathway College

ออสเตรเลีย

หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย (Pathway Programme)

จะเรียนกันที่ Pathway College ซึ่งเป็นสถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร pathway programme สู่การเรียนระดับป.ตรี และ ป.โท ที่ประเทศออสเตรเลีย

            โดยทั่วไป นักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.6 ที่ต้องการมาเรียนในระดับป.ตรี (เป็นหลักสูตร 3 ปี บางสาขา 4 ปี) ที่ออสเตรเลีย ทางมหาวิทยาลัยออสเตรเลียมีข้อบังคับว่า นักเรียนต้องมาเรียนหลักสูตร Foundation หรือ  Diploma เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นปี 1 ของหลักสูตรป.ตรี อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนที่จบชั้น ม.5 ในบางมหาวิทยาลัยพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนในชั้น Foundation หรือ Diploma ได้เลย

            และสำหรับนักเรียนที่ต้องการมาเรียนในระดับ ป.โท ที่ออสเตรเลีย แต่จบ ป. ตรีมาไม่ตรงสาขา หรือมีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเรียนหลักสูตร Pre-master ก่อนได้

รายชื่อสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร Pathway 

ANU College

อ่านต่อ

Flinders International Study Centre

อ่านต่อ

Griffith College

อ่านต่อ

The University of Sydney Foundation Program by Talyors College

อ่านต่อ

The University of Western Australia-Taylors College Perth

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept