ข้อมูล AU - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล AU - Why study in Australia

ออสเตรเลีย

Why study in Australia

ทำไมถึงเลือกเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

  • ระบบการศึกษาและคุณภาพระดับโลก

ประเทศออสเตรเลียมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติอาศัยอยู่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัย 8 แห่งของออสเตรเลียติดอันดับ Top 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั่วโลก และมีหลักสูตรต่างๆ ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนมากกว่า 22,000 หลักสูตร ทั้งยังมีความเป็นเลิศในหลายสาขาวิชา โดยดูได้จากจำนวนรางวัลโนเบลที่ออสเตรเลียได้รับถึง 15 ครั้ง ด้วยความเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก และห้าเมืองของประเทศออสเตรเลียก็ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่มีคุณภาพสำหรับการเรียน จึงทำให้ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก
และผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย และประสบความสำเร็จระดับโลกก็มีมากมาย อย่างเช่น  การค้นพบยาเพนนิซิลิน หรือ “กล่องดำ” ที่ปัจจุบันมีอยู่บนเครื่องบินทุกเครื่อง โครงการ Earth hour และการคิดค้น Wi-Fi ก็ล้วนแล้วแต่มาจากผู้ที่ได้รับการศึกษาในประเทศออสเตรเลียทั้งสิ้น

  • การยอมรับจากนานาชาติและการประกันคุณภาพ

ประเทศออสเตรเลียมีการจัดการการศึกษาที่ดีและมีกรอบคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้วยกรอบวุฒิการศึกษาของออสเตรเลีย (AQF) นั้น นักศึกษาจะสามารถเรียนต่อในระบบการศึกษาของที่นี่ได้อย่างสะดวก ทั้งยังสามารถเทียบเข้าศึกษาต่อในประเทศอื่นๆ ได้โดยง่าย อีกทั้งยังมีกฎหมายคุ้มครอง (ESOS ACT) และหน่วยงานที่ดูแลควบคุมหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาต่างชาติจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามที่คาดหวัง

  • สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนและการสนับสนุนงานวิจัย

ประเทศออสเตรเลียเน้นการเรียนแบบการมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีม ทำให้นักศึกษามีโอกาสได้พบปะกับเพื่อนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกและเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งเป็นประเทศที่สนับสนุนการทำวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนเงินจากรัฐบาลเพื่อสรรหานักวิจัย และสร้างศูนย์วิจัยรวมทั้งสถาบันการสอนการทำวิจัยมากมายทั่วประเทศ

  • สิทธิประโยชน์สำหรับนักเรียนนักศึกษา

ประเทศออสเตรเลียเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ และสำหรับผู้ที่มาเรียนในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป สามารถขอ Post Study Work Visa เพื่อใช้ทำงานในออสเตรเลียหลังเรียนจบได้อีก 2-4 ปี

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Plan your budget

อ่านต่อ

COMPANY PROFILE

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept