ABOUT AU - Hearts & Minds International Education

ABOUT AU - Why study in Australia

AUSTRALIA

Why study in Australia

ทำไมถึงเลือกเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

  • ระบบการศึกษาและคุณภาพระดับโลก

ประเทศออสเตรเลียมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติอาศัยอยู่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัย 8 แห่งของออสเตรเลียติดอันดับ Top 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั่วโลก และมีหลักสูตรต่างๆ ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนมากกว่า 22,000 หลักสูตร ทั้งยังมีความเป็นเลิศในหลายสาขาวิชา โดยดูได้จากจำนวนรางวัลโนเบลที่ออสเตรเลียได้รับถึง 15 ครั้ง ด้วยความเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก และห้าเมืองของประเทศออสเตรเลียก็ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่มีคุณภาพสำหรับการเรียน จึงทำให้ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก
และผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย และประสบความสำเร็จระดับโลกก็มีมากมาย อย่างเช่น  การค้นพบยาเพนนิซิลิน หรือ “กล่องดำ” ที่ปัจจุบันมีอยู่บนเครื่องบินทุกเครื่อง โครงการ Earth hour และการคิดค้น Wi-Fi ก็ล้วนแล้วแต่มาจากผู้ที่ได้รับการศึกษาในประเทศออสเตรเลียทั้งสิ้น

  • การยอมรับจากนานาชาติและการประกันคุณภาพ

ประเทศออสเตรเลียมีการจัดการการศึกษาที่ดีและมีกรอบคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้วยกรอบวุฒิการศึกษาของออสเตรเลีย (AQF) นั้น นักศึกษาจะสามารถเรียนต่อในระบบการศึกษาของที่นี่ได้อย่างสะดวก ทั้งยังสามารถเทียบเข้าศึกษาต่อในประเทศอื่นๆ ได้โดยง่าย อีกทั้งยังมีกฎหมายคุ้มครอง (ESOS ACT) และหน่วยงานที่ดูแลควบคุมหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาต่างชาติจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามที่คาดหวัง

  • สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนและการสนับสนุนงานวิจัย

ประเทศออสเตรเลียเน้นการเรียนแบบการมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีม ทำให้นักศึกษามีโอกาสได้พบปะกับเพื่อนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกและเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งเป็นประเทศที่สนับสนุนการทำวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนเงินจากรัฐบาลเพื่อสรรหานักวิจัย และสร้างศูนย์วิจัยรวมทั้งสถาบันการสอนการทำวิจัยมากมายทั่วประเทศ

  • สิทธิประโยชน์สำหรับนักเรียนนักศึกษา

ประเทศออสเตรเลียเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ และสำหรับผู้ที่มาเรียนในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป สามารถขอ Post Study Work Visa เพื่อใช้ทำงานในออสเตรเลียหลังเรียนจบได้อีก 2-4 ปี

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Living in Australia

อ่านต่อ

Main Cities & Towns

อ่านต่อ

Education System

อ่านต่อ