หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร - English Language

ออสเตรเลีย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ELICOS)

 หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ หรือที่เรียกว่า ELICOS (English Language Intensive Courses for Overseas Student) เป็นหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาต่างชาติได้พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชิวิตประจำวัน เพื่อศึกษาต่อหรือใช้ในการทำงาน

 

สถาบันสอนภาษา

นักเรียนนักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษารวมทั้งเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน สถาบันสอนภาษาในออสเตรเลียมี 3 ประเภทหลักๆ คือ

  1. สถาบันภาษาของเอกชน: เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ต้องการเจอะเจอและ แลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนต่างชาติ โดยโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ขนาดของจำนวนนักเรียนต่อ 1 ห้องประมาณ 12-15คน ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีโอกาสฝึกทักษะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โรงเรียนใช้หลักสูตรทันสมัย บุคลากรมีคุณภาพและห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สถาบันภาษาของเอกชนจะมีค่าเรียนค่อนข้างถูก เมื่อเทียบกับสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย และสถาบันภาษาของสถาบันอาชีวศึกษาและฝึกอบรม และวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ

 

  1. สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย: ค่าเรียนจะค่อนข้างสูง เน้นการรองรับนักเรียนที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้นๆ มี ข้อดีคือ นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสวัสดิการต่างๆของสถาบันได้ เช่น ห้องสมุด หรือ ศูนย์กีฬา เป็นต้น

 

  1. สถาบันภาษาของสถาบันอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (TAFE) และวิทยาลัยเอกชน: เน้นการรองรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อสายอาชีพในสถาบันTAFE และวิทยาลัยเอกชนนั้นๆ โดยนักเรียนสามารถเรียนต่อในหลักสูตรสายอาชีพในระดับ Certificate, Diploma หรือ Bachelor ที่สถาบันได้

รายชื่อสถาบันสอนภาษาในออสเตรเลีย

Browns English Language School

อ่านต่อ

ILSC Language Schools 

อ่านต่อ

Impact English College

อ่านต่อ

Inforum Education

อ่านต่อ

International House (IH)

อ่านต่อ

Kaplan International Languages

อ่านต่อ

Phoenix Academy

อ่านต่อ

SACE English Colleges Australia

อ่านต่อ

Shafston International College

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept