หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

ออสเตรเลีย

The University of Western Australia-Taylors College Perth

University of Western Australia (UWA) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของรัฐออสเตรเลียตะวันตก (Western Australia) ก่อตั้งในปี 1911 ติดอันดับใน Top 100 (อันดับที่ 91) ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS World University Rankings 2019 ถือเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของออสเตรเลียใน 4 สาขาวิชาคือ Marine/Ocean Engineering, Agricultural Sciences, Environmental Science & Engineering and Biological Sciences และอีกหลายสาขาที่ติดใน Top 50 ของโลก ไม่ว่าจะเป็น Mining and Mineral Engineering, Oceanography, Ecology, Clinical Medicine and Public Health, Anatomy, Earth Sciences, Civil & Structural Engineering, Education, Psychology อีกทั้ง Business School ของที่นี่ก็ยังติดอยู่ใน World Top 100 university ด้วย

UWA มีนักเรียนกว่า 24,000 คน เป็นนักเรียนต่างชาติกว่า 4,700 คน
University of Western Australia ติดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัย Top ของออสเตรเลียภายใต้ชื่อว่า Group of 8

หลักสูตร UWA Foundation Program (UWAFP) เปิดสอน Taylors College Perth ประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้

 1. Foundation Extended (60 weeks) เปิดรับเข้าเรียน 2 intake คือ มกราคมและกรกฎาคม แบ่งเป็น 2 ช่วงการเรียนคือ 20 สัปดาห์แรก เรียนรวม 10 units และอีก 40 สัปดาห์ เรียนรวม 15 units
 2. Foundation Standard (40 weeks) เปิดรับเข้าเรียน 2 intake คือ มกราคมและกรกฎาคม เรียนรวมทั้งสิ้น 15 units
 3. Foundation Advanced (30 weeks) เปิดรับเข้าเรียน 2 intake คือ เมษายนและตุลาคม เรียนรวมทั้งสิ้น 15 units

  เกณฑ์การรับเข้าเรียน

  Course

  Extended Program

  Standard Program

  Advanced Program

  Duration

  60 weeks

  40 weeks

  30 weeks

  Intake

  Jan/Jul

  Jan/Jul

  Apr/Oct

  English Requirement

  IELTS 5.0 (no band less than 5.0)

  IELTS 5.5 (no band less than 5.0)

  IELTS 5.5 (no band less than 5.5)

  Academic Requirement

  Matayom 5 GPA 2.2 in academic subjects

  Matayom 5 GPA 2.5 in academic subjects

  Matayom 5 GPA 3.0 in academic subjects

  Pathway to

  Year One Bachelor

  Year One Bachelor

  Year One Bachelor

 4. Diploma of Commerce เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าเรียน Bachelor of Commerce ที่ UWA โดยหลังจบหลักสูตรแล้วนักเรียนจะได้เข้าเรียนใน Year 2 ของหลักสูตรป.ตรี หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 8 วิชา โดยจะเลือกเรียนเป็นหลักสูตร 8 เดือน (เรียนเทอมละ 14 สัปดาห์รวม 2 เทอม) หรือหลักสูตร 12 เดือน (เรียนเทอมละ 14 สัปดาห์รวม 3 เทอม)
 5. Diploma of Science เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าเรียน Bachelor of Science ที่ UWA โดยหลังจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนจะได้เข้าเรียนใน Year 2 ของหลักสูตรป.ตรี
  หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 8 วิชา โดยจะเลือกเรียนเป็นหลักสูตร 8 เดือน (เรียนเทอมละ 14 สัปดาห์รวม 2 เทอม) หรือหลักสูตร 12 เดือน (เรียนเทอมละ 14 สัปดาห์รวม 3 เทอม)

  เกณฑ์การรับเข้าเรียน

  Course

  Diploma of Commerce

  Diploma of Science

  Duration

  8 months/12 months

  8 months/12 months

  Intake

  Feb/Jun/Oct

  Feb/Jun/Oct

  English Requirement

  IELTS 6.0 (with no band less than 5.5)

  IELTS 6.0 (with no band less than 5.5)

  Academic Requirement

  Matayom 6 - GPA 2.5

  Matayom 6 - GPA 2.5

  Pathway to

  Year Two Bachelor of Commerce

  Year Two Bachelor of Science

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ
หากนักเรียนยังมีภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียนหลักสูตร Foundation ก็สามารถไปเรียนหลักสูตร Academic English Preparation (AEP) ก่อนได้ โดยหลักสูตรจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (ฟังพูดอ่านเขียน) ได้เร็วขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าเรียนต่อในหลักสูตร Foundation ได้เร็วขึ้น หลักสูตร AEP เป็นหลักสูตรเรียนเต็มเวลา มี 5 ระดับ เรียนระดับละ 10 สัปดาห์ โดยเรียนสัปดาห์ละ 23 ชม. นักเรียนจะได้รับการประเมินผลผ่านการสอบทุกๆ 5 สัปดาห์ และจะมีการสอบแกรมม่าและคำศัพท์ออนไลน์ทุกๆสัปดาห์ การจบในแต่ละระดับ นักเรียนต้องผ่านการสอบทั้งหมด 2 ครั้ง

นักเรียนจะเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้ต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำที่ 4.5 แต่ละ band ไม่ต่ำกว่า 4.0

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

St Margaret’s College

อ่านต่อ

TAFE Queensland

อ่านต่อ

หลักสูตร Foundation เพื่อเข้าปริญญาตรีมหาวิทยาลัย AUT UNIVERSITY

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept