หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร - Vocational Education and Training (VET)

ออสเตรเลีย

สถาบันการศึกษาวิชาชีพและฝึกอบรม (Vocational Education and Training)

สถาบันการศึกษาวิชาชีพและฝึกอบรมหรือวิทยาลัย ดำเนินการสอนในหลากหลายหลักสูตรและสาขาในคุณวุฒิระดับต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสถานประกอบการและตลาดแรงงาน หลักสูตรอาชีวศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี คุณวุฒิที่ได้รับสามารถนำไปประกอบอาชีพหรือเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะตัวหรือเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชนต่างๆ หลักสูตรที่เปิดสอนโดยสถาบันของรัฐบาล เรียกว่า วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (Technical and Further Education TAFE) และในวิทยาลัยเอกชนซึ่งตั้งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของออสเตรเลีย หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนมีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนไปจนถึง 2.5 ปี สาขาที่เปิดสอนได้แก่ Business, Computing and Information Technology การออกแบบและการก่อสร้าง มัลติมีเดีย Visual Arts, Animation, Fashion and Textile, Hospitality, Tourism, Event Management เป็นต้น หลักสูตรส่วนใหญ่จะสามารถศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยได้เพื่อเอื้อต่อนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อ

 

สถาบันการศึกษาวิชาชีพและฝึกอบรม แบ่งหลักๆ ได้ 2 ประเภท

  1. สถาบันการศึกษาวิชาชีพและฝึกอบรมของรัฐบาล หรือ TAFE (Technical and Further Education) : สถาบัน TAFE จะเน้นการเรียนภาคปฏิบัติมากกว่าหลักสูตรในมหาวิทยาลัย โดยแต่ละแห่งมีการบริหารจัดการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สถาบัน TAFE บางแห่งมีขนาดใหญ่และมีจำนวนนักเรียนมากกว่าจำนวนนักเรียนในมหาวิทยาลัย และบางแห่งก็มีหลายวิทยาเขตอีกด้วย
  2. สถาบันการศึกษาวิชาชีพและการฝึกอบรมของเอกชน หรือ Private Colleges : มีทั้งสถาบันขนาดเล็กที่เปิดสอนหลักสูตรเฉพาด้าน และสถาบันขนาดใหญ่ที่เปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย โดยหลักสูตรที่เป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติได้แก่ Business, Information and Technology และ Hospitality Management เป็นต้น

รายชื่อสถาบันการศึกษาวิชาชีพและฝึกอบรม

Chisholm Institute

อ่านต่อ

International College of Management Sydney (ICMS)

อ่านต่อ

Kaplan Business School Australia

อ่านต่อ

TAFE Queensland

อ่านต่อ

TAFE Western Australia (TAFE WA)

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept