ข้อมูล AU - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล AU - Quick Facts

ออสเตรเลีย

Quick Facts

ภูมิประเทศและที่ตั้ง
ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ทางซีกโลกระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ด้วยพื้นที่ขนาดกว่า 7 ล้านตารางกิโลเมตร จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกมีความยาว 4,000 กิโลเมตร และ 3,200 กินโลเมตรจากเหนือสู่ใต้ มีความยาวติดชายฝั่งทะเลกว่า 36,735 กิโลเมตร จึงทำให้ออสเตรเลียได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วย

สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากพื้นที่ของทวีปออสเตรเลีย อยู่ทางตอนใต้ของเสันศูนย์สูตร จึงทำให้มีสภาพอากาศต่างจากซีกโลกเหนือคือถ้าประเทศทางซีกโลกใต้เป็นฤดูหนาว ทางซีกโลกเหนือ ก็จะเป็นฤดูร้อน แต่สภาพอากาศทั่วไปของออสเตรเลีย จะเป็นแบบเขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น ซึ่งจะต่างกันไปในแต่ละรัฐ และจะมีหิมะตกในแถบเทือกเขาสูงและเกาะแทสมาเนียเท่านั้น
ฤดูใบไม้ผลิ (Spring)       กันยายน – พฤศจิกายน (อุณหภูมิเฉลี่ย 9-18 องศาเซลเซียส)
ฤดูร้อน (Summer)       ธันวาคม – กุมภาพันธ์ (อุณหภูมิเฉลี่ย 30-40 องศาเซลเซียส)
ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn)    มีนาคม – พฤษภาคม (อุณหภูมิเฉลี่ย 9-25 องศาเซลเซียส)
ฤดูหนาว (Winter)        มิถุนายน – สิงหาคม (อุณหภมิเฉลี่ย 4-18 องศาเซลเซียส)

ประชากร
ออสเตรเลียมีประชากรประมาณ 25.11 ล้านคน (กรกฎาคม 2019) ประชากรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลล์และวิคตอเรีย โดยเฉพาะเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์น และตามแนวชายฝั่งอย่างเมือง Adelaide Cairns และกระจายตัวอยู่ในเมืองอย่าง Perth รัฐออสเตรเลียตะวันตก พื้นที่ส่วนกลางของประเทศจะมีประชากรอาศัยอยู่ไม่มากนัก

ภาษา
ออสเตรเลียมีความหลากหลายทั้งด้านภาษาและวัฒนธรม ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการของออสเตรเลีย แต่ในกลุ่มชนพื้นเมืองอย่างเช่นชาวอะบอริจินก็มีการใช้ภาษาถิ่นของตัวเอง

ศาสนา
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ไม่มีศาสนาแห่งรัฐ และเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา แต่จากการสำรวจพบว่าชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ซึ่งมีทั้งคริสเตียน โรมันคาทอลิก และแองกลิกัน รวมถึงศาสนาอื่นๆ เช่น พุทธ อิสลาม ฮินดู เป็นต้น และบางส่วนที่ไม่มีศาสนา

เวลา
ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ จึงมีการแบ่งเวลาออกเป็นออกเป็น3เขตเวลา(Time Zone) ตามเส้นแบ่งของโลก คือ

  • เวลาภาคตะวันตก (Western Standard Time) จะใช้ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียโดยเวลาจะเร็วกว่าในประเทศไทย 1 ชั่วโมง
  • เวลาภาคกลาง (Central Standard Time-CST) จะใช้ในมณฑลตอนเหนือ และรัฐเซาธ์ออสเตรเลีย โดยเวลาจะเร็วกว่าในประเทศไทย 2.5 ชั่วโมง
  • เวลาฝั่งตะวันออก (Eastern Standard Time-EST) จะใช้ในรัฐควีนส์แลนด์ รัฐนิวเซาธ์เวลส์ รัฐวิคตอเรีย รัฐแทสมาเนีย และเมืองแคนเบอรร์รา โดยเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย 3ชั่วโมง

และในวันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมจะมีการปรับให้เร็วขึ้นอีก 1 ชม. (Daylight Saving Time) และจะปรับสู่ปกติในวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน แต่ในรัฐควีนสแลนด์ ออสเตรเลียตะวันตก และมณฑลตอนเหนือจะไม่มีการปรับเวลาตาม Daylight Saving time

การเมืองการปกครอง
ออสเตรเลียมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีรูปแบบรัฐบาลเป็นสหพันธรัฐ และระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ประมุขแห่งรัฐของออสเตรเลียคือสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งพระองค์ปัจจุบันคือสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

บริการของ Hearts & Minds

อ่านต่อ

The UK Education System

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept