ข้อมูล AU - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล AU - Plan your budget

ออสเตรเลีย

Plan your budget

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย

ค่าเล่าเรียนในประเทศออสเตรเลีย

อัตราค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตรและสาขาที่เรียน โดยการไปศึกษาต่อนี้ ทางสถาบันและสถานทูตได้มีการกำหนดให้ชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมด หรือชำระ 50% (นักเรียนที่ลงเรียนมากกว่า 25 สัปดาห์ขึ้นไป แล้วแต่สถาบัน) สำหรับการลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส่วนหลักสูตรอื่นๆ ที่ต่อเนื่องอาจให้มีการชำระบางส่วนเพื่อเป็นการมัดจำ หรือชำระค่าเล่าเรียนเทอมแรกสำหรับหลักสูตรระดับปริญญา นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและตำราเรียนค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมทั้งค่าประกันสุขภาพที่จะครอบคลุมระยะเวลาเรียนทั้งหมดด้วย

 

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณของหลักสูตรต่างๆ

หลักสูตร ค่าเล่าเรียน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ELICOS) สัปดาห์ละ AUD 180-450
หลักสูตรมัธยมศึกษา AUD 9,000 – AUD 35,000 per year
หลักสูตรประกาศนียบัตร

อนุปริญญา และ อนุปริญญาขั้นสูง

AUD 4,000 – AUD 30,000
หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Foundation) AUD 15,000 – AUD 39,000
หลักสูตรปริญญาตรี AUD 20,000 – AUD 45,000 per year
หลักสูตรปริญญาโท AUD 20,000 – AUD 37,000 * per year
หลักสูตรปริญญาเอก AUD 14,000 – AUD 37,000 *per year

หมายเหตุ: อัตราค่าเล่าเรียนข้างต้น เป็นค่าเล่าเรียนโดยประมาณ ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถาบัน

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยทั่วไป

ค่าครองชีพสำหรับการศึกษาในประเทศออสเตรเลียจะขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ได้แก่ เมืองที่เรียน ลักษณะที่พัก วิธีการเดินทาง และการอุปโภคบริโภค เป็นต้น นอกจากนี้ ราคาอาหาร สินค้า แม้กระทั่งราคาบัตรชมภาพยนตร์ในแต่ละเมืองก็จะมีราคาที่แตกต่างกัน

เมืองที่มีค่าครองชีพสูงสุดของออสเตรเลีย ได้แก่ ซิดนีย์ และเมลเบิร์น จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมืองอื่นๆ โดยจะมีค่าครองชีพรายเดือนโดยประมาณ AUD 3,000 และAUD 2,100 ตามลำดับ

รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับนักศึกษาโดยประมาณ
รายการ ราคา/สัปดาห์
ค่าเช่าโฮสเทล และ เกสต์เฮาส์ AUD 90 - 150
ค่าโฮมสเตย์ AUD 110 - 330
ค่าเช่าที่พักแบบแชร์อยู่ AUD 85 - 215
ค่าเช่าหอพักของสถาบัน AUD 90 - 280
ค่าเช่าที่พักแบบส่วนตัว AUD 165 - 440
ค่าอาหาร AUD 80 - 280
ค่าน้ำมัน, ค่าไฟฟ้า AUD 35 - 140
ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต AUD 20 - 55
ค่าขนส่งสาธารณะ AUD 15 - 55

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Living in the UK

อ่านต่อ

ทำไมต้องเลือกเรียนที่นิวซีแลนด์

อ่านต่อ

Why study in Australia

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept