หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร - High School

ออสเตรเลีย

โรงเรียนในออสเตรเลีย

การศึกษาในโรงเรียนจะใช้เวลาทั้งหมด 13 ปี ตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นการศึกษาภาคบังคับจนอายุ 16 ปี ประเภทของโรงเรียนที่มีในออสเตรเลีย แบ่งเป็น โรงเรียนของรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน โรงเรียนทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนกับแผนกการศึกษาของรัฐหรือเขต และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานและการขึ้นทะเบียนครู

โรงเรียนในประเทศออสเตรเลีย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  • โรงเรียนรัฐบาล: บริหารและจัดการโดยหน่วยงานของรัฐและเขตการปกครองนั้นๆ นักเรียนจะต้องสมัครเรียนผ่านกรมการศึกษาของรัฐและเขตการปกครองนั้นๆ
  • โรงเรียนเอกชน: ไม่ได้บริหารและจัดการโดยหน่วยงานของรัฐ นักเรียนสามารถสมัครเรียนโดยตรงหรือผ่านตัวแทนได้

รายชื่อโรงเรียนมัธยมในออสเตรเลีย

Canterbury College

อ่านต่อ

John Paul College

อ่านต่อ

Prince Alfred College

อ่านต่อ

St Leonard’s College

อ่านต่อ

The Geelong College

อ่านต่อ

The Illawarra Grammar School

อ่านต่อ

Wesley College

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept