ข้อมูล AU - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล AU

ออสเตรเลีย

Quick Facts

ภูมิประเทศและที่ตั้ง ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ทางซีกโลกระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ด้วยพื้นที่ขนาดกว่า 7 ล้านตารางกิโลเมตร จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกมีความยาว 4,000 กิโลเมตร และ 3,200 กินโลเมตรจากเหน...
อ่านต่อ

Work Rights

สิทธิในการทำงานพิเศษ (Part-time Job) ของนักศึกษานานาชาติ นักรียนนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียน จะได้รับอนุญาตให้สามารถทำงานพิเศษได้พร้อมกับวีซ่านักเรียนที่ได้รับการอนุมัติ แต่จะสามารถเริ่มทำงานได้เมื่อเริ่มเรียน โดยนักศึกษาสามารถทำงานพิเศษได้ถูกต้องตามกฏหมายได้...
อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept