หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

ออสเตรเลีย

Flinders International Study Centre

Flinders University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในเมือง Adelaide ในรัฐ South Australia ก่อตั้งขึ้นในปี 1966 เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในกลุ่ม Top 2% ของมหาวิทยาลัยโลก โดย QS World University Rankings และถือเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของออสเตรเลียในด้าน International Student Support สำหรับหลักสูตร Foundation ของมหาวิทยาลัยนี้ เปิดสอนโดย Flinders International Study Center (Flinders ISC) โดยประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆดังต่อไปนี้

 1. Foundation Programs ประกอบด้วย
  • Standard Program เป็นหลักสูตร 8 เดือน เรียน 2 เทอมๆละ 14 สัปดาห์ นักเรียนจะเรียนทั้งหมด 9 วิชา ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ 3 วิชา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาที่จะเรียนในป.ตรีอีก 6 วิชา
  • Extended Program เป็นหลักสูตร 12 เดือน เรียน 3 เทอมๆละ 14 สัปดาห์
   ทั้งสองโปรแกรม เปิดรับ 3 intake คือ Feb/Jun/Oct
 2. Diploma of Business ประกอบด้วยหลักสูตร 12 เดือน (เรียน 3 เทอมๆละ 14 สัปดาห์) และหลักสูตร 8 เดือน (เรียน 2 เทอมๆละ 14 สัปดาห์) เรียนจบหลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนได้หน่วยกิตสะสมสูงสุดถึง 12 เดือนสำหรับเรียนต่อในหลักสูตรป.ตรีดังต่อไปนี้
  Bachelor of Business
  ‭Bachelor of Business (Innovation and Enterprise)‬‬‬‬‬‬
  Bachelor of Business (Human Resource Management)
  ‭Bachelor of Business (International Business)‬‬‬‬‬‬
  ‭Bachelor of Business (Management)‬‬‬‬‬‬
  Bachelor of Business (Marketing)
  ‭Bachelor of Commerce (Accounting)‬‬‬‬‬‬
  Bachelor of Commerce (Business Economics)
  ‭Bachelor of Commerce (Finance)
 3. Diploma of Engineering ประกอบด้วยหลักสูตร 12 เดือน (เรียน 3 เทอมๆละ 14 สัปดาห์) และหลักสูตร 8 เดือน (เรียน 2 เทอมๆละ 14 สัปดาห์) เรียนจบหลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนได้หน่วยกิตสะสมสูงสุดถึง 12 เดือนสำหรับเรียนต่อในหลักสูตรป.ตรีดังต่อไปนี้
  Bachelor of Engineering (Agriculture and Biosystems) (Honours)
  Bachelor of Engineering (Biomedical) (Honours)
  Bachelor of Engineering (Civil) (Honours)
  Bachelor of Engineering (Computer and Network Systems) (Honours)
  Bachelor of Engineering (Electrical) (Honours)
  Bachelor of Engineering (Electronics) (Honours)
  Bachelor of Engineering (Maritime) (Honours)*
  Bachelor of Engineering (Mechanical) (Honours)
  Bachelor of Engineering (Robotics) (Honours)
 4. Diploma of Health Science ประกอบด้วยหลักสูตร 12 เดือน (เรียน 3 เทอมๆละ 14 สัปดาห์) และหลักสูตร 8 เดือน (เรียน 2 เทอมๆละ 14 สัปดาห์) เรียนจบหลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนได้หน่วยกิตสะสมสูงสุดถึง 12 เดือน สำหรับเรียนต่อในหลักสูตรป.ตรีดังต่อไปนี้
  Bachelor of Health Sciences (Life Sciences Major)
  Bachelor of Health Sciences (Therapy Studies Major)
  Bachelor of Health Sciences (Environmental and Public Health Major)
  Bachelor of Health Sciences (Nutrition Major)
  Bachelor of Health Sciences (Health Management Major)
  Bachelor of Health Sciences (Health Promotion Major)
 5. Pre-Masters Business Program หลักสูตรนี้มี 2 โปรแกรมให้เลือกคือ
  • Accelerated Program เป็นหลักสูตร 4 เดือน โดยเรียน 1 เทอม (14 สัปดาห์) เรียนทั้งหมด 4 วิชาคือ ภาษาอังกฤษ 1 และวิชาทางธุรกิจอีก 3 วิชา
  • Standard Program เป็นหลักสูตร 8 เดือน เรียน 2 เทอมๆละ 14 สัปดาห์ เรียนทั้งหมด 8 วิชา คือ เรียนภาษาอังกฤษ 2 วิชา และวิชาทางธุรกิจอีก 6 วิชา จบหลักสูตรนี้แล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อในระดับป.โท ในสาขาดังต่อไปนี้
   Master of Business
   Master of Accounting
   Master of Accounting and Finance
   Master of Accounting and Marketing
 6. หลักสูตรภาษาอังกฤษ (Academic English Preparation-AEP) เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ระดับภาษาถึงเกณฑ์เข้าเรียนหลักสูตร Foundation นักเรียนเข้าเรียนเป็นเทอมๆ โดยเรียนเทอมละ 10 สัปดาห์ จำนวนเทอมที่ต้องเรียนจะขึ้นอยู่กับพื้นภาษาของนักเรียนแต่ละคน

เกณฑ์การรับเข้าเรียน

Course

Duration

Intake

English Requirement

Academic Requirement

Foundation-
Extended

12 months

Feb/Jun/Oct

IELTS 5.0 (no band less than 5.0)

Matayom 5 GPA 2.0 in academic subjects

Foundation-
Standard

8 months

Feb/Jun/Oct

IELTS 5.5 (no band less than 5.5)

Matayom 5 GPA 2.2 in academic subjects

Diploma of Business

12 months/
8 months

Feb/Jun/Oct

12 months- IELTS 5.5 (no band less than 5.0)
8 months-IELTS 6.0 (no band less than 5.5)

Certificate of Upper Sec Ed (Mathayom 6) - GPA 2.3

Diploma of Engineering

12 months/
8 months

Feb/Jun/Oct

12 months- IELTS 5.5 (no band less than 5.0)
8 months- IELTS 6.0 (no band less than 5.5)

Certificate of Upper Sec Ed (Mathayom 6) - GPA 2.3

Diploma of Health Sciences

12 months/
8 months

Feb/Jun/Oct

12 months- IELTS 5.5 (no band less than 5.0)
8 months- IELTS 6.0 (no band less than 5.5)

Certificate of Upper Sec Ed (Mathayom 6) - GPA 2.3

Pre-Masters Business-Standard

8 months

Jun/Oct

IELTS 5.0 (no band less than 5.0)

Successful completion of a 3-year (3 year full-time) tertiary/post-secondary program that is not comparable to an AQF*bachelor degree.

Pre-Masters Business-Accelerated

4 months

Feb/Oct

IELTS 6.0 (no band less than 5.5)

 

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

St Lawrence College

อ่านต่อ

ACG Sunderland

อ่านต่อ

Griffith University

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept