ข้อมูล AU - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล AU - Work Rights

ออสเตรเลีย

Work Rights

สิทธิในการทำงานพิเศษ (Part-time Job) ของนักศึกษานานาชาติ

นักรียนนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียน จะได้รับอนุญาตให้สามารถทำงานพิเศษได้พร้อมกับวีซ่านักเรียนที่ได้รับการอนุมัติ แต่จะสามารถเริ่มทำงานได้เมื่อเริ่มเรียน โดยนักศึกษาสามารถทำงานพิเศษได้ถูกต้องตามกฏหมายได้ไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ และทำได้ไม่จำกัดชั่วโมงในช่วงปิดภาคเรียน หรือ การทำงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนหลักสูตรปริญญาโทแบบทำวิจัยและปริญญาเอก (Postgraduate research sector) จะสามารถทำงานพิเศษได้ไม่จำกัดชั่วโมง รวมทั้งสมาชิกครอบคัวที่ติดตามไปด้วยจะมีสิทธิ์ในการทำงานพิเศษได้ 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ แต่หากเป็นผู้ติดตามนักศึกษาระดับปริญญาโท (by Coursework and Research) ปริญญาเอก งานพิเศษส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านบริการ เช่น งานเสิร์ฟตามร้านอาหาร หรือ คาเฟ่ งานโรงแรม แคชเชียร์ตามซุปเปอร์มาร์เกต เป็นต้น

การเสียภาษีรายได้ และ การขอคืนภาษี

การทำงานและมีรายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศออสเตรเลียจะต้องเสียภาษีรายได้ให้รัฐบาล โดยนายจ้างจะเรียกขอเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีหรือ Tax file Number ซึ่งเราสามารถสมัครขอเลขผู้เสียภาษีนี้ได้ทางเว็บไซต์ของ Australian Taxation Office (https://www.ato.gov.au/taxprofessionals/content.asp?doc=/content/64067.htm) และเราจะได้รับเลขที่เสียภาษีนี้ทางไปรษณีย์ และเมื่อครบปีภาษีเราก็สามารถขอคืนภาษีที่หักไปนั้นคืนได้ได้ (Tax Return) รวมทั้งการขอคืนเงินสบทบ (Superannuation) เมื่อเราเดินทางออกนอกปนะเทศออสเตรเลีย รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ato.gov.au/Individuals/Super/

การขอวีซ่าเพื่อทำงานในประเทศออสเตรเลีย

Post-Study Work stream (Temporary Graduate visa-subclass 485)

ประเทศออสเตรเลียให้โอกาสสำหรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป สามารถขอวีซ่าเพื่ออยู่ต่อ เรียนต่อ หรือเพื่อทำงานชั่วคราวในประเทศออสเตรเลียได้ โดยวีซ่าทำงานนี้เป็นวีซ่าประเทศชั่วคราว Temporary Graduate visa (subclass 485) และเป็นประเภท Post-Study Work Stream โดยนักเรียนนักศึกษาสามารถขอวีซ่าเพื่ออยู่ต่อ เรียนต่อหรือเพื่อทำงานชั่วคราวในออสเตรเลียได้เป็นระยะเวลา 2-4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาที่จบมา โดยผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายจะขอวีซ่าประเภทดังกล่าวได้ต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี และวีซ่ายังมีอายุใช้งานอยู่ อีกทั้งยังต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของวีซ่า และต้องจบวุฒิการศึกษาของออสเตรเลียตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวราวมถึง

  • Bachelor degree
  • Bachelor (honours) degree
  • Masters by coursework degree
  • Masters (extended) degree
  • Masters by research degree
  • Doctoral degree

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485/post-study-work

 

 

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

การใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์

อ่านต่อ

วีซ่า

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept