หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร - University

ออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัย

ประเทศออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 43 แห่ง (มหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย 40 แห่ง มหาวิทยาลัยนานาชาติ 2 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชนแบบพิเศษอีก 1 แห่ง)  โดยมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก บางมหาวิทยาลัยก็เปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ประกาศนียบัตรและอนุปริญญาอีกด้วย สาขาที่เปิดสอนครอบคลุมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ บริหารธุกิจ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปศาตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น ระดับการเรียนในระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่าจะเรียกว่า Undergraduate และระดับปริญญาโทขึ้นไปจะเรียกว่า Postgraduate

รายชื่อมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

Charles Sturt University (CSU)

อ่านต่อ

Griffith University

อ่านต่อ

James Cook University Brisbane Campus

อ่านต่อ

La Trobe University

อ่านต่อ

Southern Cross University

อ่านต่อ

University of Southern Queensland (USQ)

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept