หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

ออสเตรเลีย

Griffith College


Griffith College เป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร Pathway ให้กับนักเรียนที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับ ป. ตรี และ ป. โท ที่ Griffith University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในออสเตรเลียในสาขา Hospitality & Leisure Management นอกจากนี้ยังถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอยู่ใน Top50 ของโลก ของมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี นอกจากสาขา Hospitality ที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังมีสาขาที่น่าสนใจ ที่ติดระดับ Top จาก Shanghai Ranking ได้แก่ Nursing, Law, Marine/Ocean Engineering, Education และ Political Sciences เป็นต้น

Griffith College ตั้งอยู่ในรั้วเดียวกับ Griffith University โดยเปิดสอน 2 วิทยาเขต ได้แก่ Gold Coast และ Mt Gravatt การเรียนที่ Griffith College จำนวนนักเรียนต่อห้องจะมีไม่เยอะ คุณครูสามารถดูแลเอาใจใส่นักเรียนได้อย่างทั่วถึง และนักเรียนของ Griffith College ยังสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมด

Griffith College เปิดสอนหลักสูตร Foundation, Diploma 11 หลักสูตร, Associate Degree in Commerce and Business และ Masters Qualifying Program (MQP) โดยรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้

 1. Foundation Program: เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยเป็นหลักสูตรเชื่อมต่อระหว่างระดับชั้นมัธยม และ ป. ตรี สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อ ป. ตรี ที่ Griffith University โดยเมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว นักเรียนสามารถไปต่อ ป. ตรี ในสาขา commerce, design, information technology, hotel management, engineering, health, science, arts และ education ได้หลักสูตร Foundation นักเรียนจะได้เรียนทั้งหมด 8 วิชา เทอมละ 4 วิชา โดยมีวิชาบังคับ 4 วิชา คือ Academic Communication Skills1, Academic Communication Skills 2, Computer Skills และ Intercultural Studies และวิชาเลือก 4 วิชา จากตัวเลือกดังต่อไปนี้ คือ      Accounting, Advanced Mathematics, Biology, Chemistry, Essential Mathematics, Introduction to Systems Analysis,          Management, Marketing, Media Studies และ Study of Society

 

 1. Diploma: เป็นหลักสูตรเทียบเท่าการเรียนปีแรกในหลักสูตร ป. ตรี แต่นักเรียนจะได้เรียนในคลาสที่เล็กกว่า และนักเรียนยังได้รับการช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี โดยเมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว สามารถเข้าเรียนต่อ ป. ตรีปีสอง มากกว่า 50 สาขา เช่น Arts, Business, Commerce, Psychology, IT, Science, Nursing, Health Sciences, Hotel Management, Engineering, Criminology และ Design เป็นต้น

        Griffith College เปิดสอนหลักสูตร Diploma 11 หลักสูตร ได้แก่

 • Diploma of Arts and Communication
 • Diploma of Commerce
 • Diploma of Criminology and Criminal Justice
 • Diploma of Design
 • Diploma of Engineering
 • Diploma of Health Care
 • Diploma of Health Sciences
 • Diploma of Hotel Management
 • Diploma of Information Technology
 • Diploma of Science
 • Diploma of Social and Psychological Science
 1. Associate Degree in Commerce and Business: เป็นหลักสูตร 2 ปี เพื่อการเข้าเรียนต่อ ป. ตรีปีที่ 3 ที่ Griffith University โดย Griffith College ออกแบบหลักสูตรนี้มาสำหรับนักเรียนที่เรียนจบ Diploma of Commerce หรือ Diploma of Hotel Management แล้ว แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ สำหรับการไปเรียนต่อ ป. ตรีปีที่ 2 ที่ Griffith University โดยการเรียนต่อปีที่ 2 ที่ Griffith College จะทำให้นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียน ป. ตรี ปีที่ 3 ที่ Griffith University ต่อไป หลักสูตร Associate Degree in Commerce and Business ปีแรกนักเรียนจะได้เรียนวิชาหลัก 8 วิชา ของหลักสูตร Diploma of Commerce หรือ Hotel Management และปีที่ 2 นักเรียนจะได้เรียนวิชาหลัก 8 วิชา และสามารถเลือก specialisation ได้ ดังต่อไปนี้
 • Accounting Specialisation
 • Finance Specialisation
 • Human Resource Management Specialisation
 • International Tourism & Hotel Management Specialisation
 • Management Specialisation

 

 1. Master Qualifying Program (MQP): เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะเรียนต่อ ป. โท ที่ Griffith University แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าตรง ป. โท ในสาขาที่ต้องการของมหาวิทยาลัย MQP เป็นหลักสูตร 1 เทอม เรียน 4 เดือน โดยมี 3 specialisation ให้เลือกเรียน ดังต่อไปนี้
 • Arts
 • Business
 • Science

        และมีวิชาเรียนดังต่อไปนี้

 • Academic Communication for Postgraduate Students
 • Intercultural Communication for Postgraduates
 • Evidence Based Decision Making
 • Managing Organisations (for Griffith Business School and Arts Masters) หรือ Project Management for Postgraduate Students (for Griffith Sciences Masters)

 

 

เกณฑ์การรับเข้า

Course

Duration

Intake

English Requirement

Academic Requirement

Pathway to

Foundation to Diploma

2 trimesters (8 months)

Feb/Jun/Oct

5.5 (with no band below 5.0)

Matayom 5 with an overall average of 65% (GPA 2.6)

Diploma

Foundation to Bachelor

2 trimesters (8 months)

Feb/Jun/Oct

5.5 (with no band below 5.0)

Matayom 6 with an overall average of 50% (GPA 2.0)

Year One of a Bachelor

Diploma of Arts and Communication

2-3 trimesters (8-12 months)

Feb/Jun/Oct

5.5 (with no band below 5.0)

Matayom 6 with an overall average of 50% (GPA 2.0)

Year Two of Bachelor degree: Arts, Communication and Journalism, Communication and Journalism/Business

Diploma of Commerce

2-3 trimesters (8-12 months)

Feb/Jun/Oct

5.5 (with no band below 5.0)

Matayom 6 with an overall average of 50% (GPA 2.0)

Year Two of Bachelor degree: Business, Commerce, Government and International Relations, International Business, International Tourism and Hotel Management, Law/Commerce, Communication and Journalism/Business, Design/Business, Aviation Management

Diploma of Criminology and Criminal Justice

2-3 trimesters (8-12 months)

Feb/Jun/Oct

5.5 (with no band below 5.0)

Matayom 6 with an overall average of 50% (GPA 2.0)

Year Two of Bachelor degree: Criminology and Criminal Justice, Law/Criminology and Criminal Justice, Law

Diploma of Design

2-3 trimesters (8-12 months)

Feb/Jun/Oct

5.5 (with no band below 5.0)

Matayom 6 with an overall average of 50% (GPA 2.0)

Year Two of Bachelor degree: Creative and Interactive Media, Design, Fine Art, Photography, Design/Business, Architectural Design

Diploma of Engineering

2-3 trimesters (8-12 months)

Feb/Jun/Oct

5.5 (with no band below 5.0)

Matayom 6 with an overall average of 50% (GPA 2.0)

Year Two of Bachelor degree: Creative and Interactive Media, Design, Fine Art, Photography, Design/Business, Architectural Design

Diploma of Health Care

2-3 trimesters (8-12 months)

Feb/Jun

6.5 (with no band below 6.0)

Matayom 6 with an overall average of 50% (GPA 2.0)

Year Two of Bachelor degree: Nursing

Diploma of Health Sciences

2-3 trimesters (8-12 months)

Feb/Jun

5.5 (with no band below 5.0)

Matayom 6 with an overall average of 50% (GPA 2.0)

Year Two of Bachelor degree: Biomedical Science, Exercise Science, Health Science, Medical Laboratory Science, Nutrition and Dietetics, Occupational Therapy, Phamacology and Toxicology, Pharmacy, Physiotherapy, Science (depending on major), Sport Development

Diploma of Hotel Management

2-3 trimesters (8-12 months)

Feb/Jun/Oct

5.5 (with no band below 5.0)

Matayom 6 with an overall average of 50% (GPA 2.0)

Year Two of Bachelor degree: Business, Commerce (depending on major), Government and International Relations, International Business, International Tourism and Hotel Management

Diploma of Information Technology

2-3 trimesters (8-12 months)

Feb/Jun/Oct

5.5 (with no band below 5.0)

Matayom 6 with an overall average of 50% (GPA 2.0)

Year Two of Bachelor degree: Creative and Interactive Media, Information Technology

Diploma of Science

2-3 trimesters (8-12 months)

Feb/Jun

5.5 (with no band below 5.0)

Matayom 6 with an overall average of 50% (GPA 2.0)

Year Two of Bachelor degree: Biomedical Science, Environmental Science, Forensic Science (depending on major), Marine Science (depending on major), Science (depending on major)

Diploma of Social and Psychological Science

2-3 trimesters (8-12 months)

Feb/Jun/Oct

5.5 (with no band below 5.0)

Matayom 6 with an overall average of 50% (GPA 2.0)

Year Two of Bachelor degree: Child and Family Studies, Counselling, Human Services, Psychological Science, Social Work

Associate Degree in Commerce and Business

4-6 trimesters (16-24 months)

Feb/Jun/Oct

5.5 (with no band below 5.0)

Matayom 6 with an overall average of 50% (GPA 2.0)

Year Three of Bachelor degree: Business, Commerce, International Tourism and Hotel Management

Master Qualifying Program (MQP)

1 trimesters (4 months)

Feb/Jun/Oct

 

6.0 (with no band below 5.5)

Bachelor degree (or equivalent) from a recognised university  with a minimum GPA of 3.5 (on a 7 point scale)

Master degree

 

 

 

 

Website: https://www.griffith.edu.au/college/programs

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Christchurch Boys’ High School

อ่านต่อ

University of Canterbury

อ่านต่อ

Hamilton Boys’ High School

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept