ข้อมูล AU - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล AU - Quick Facts

ออสเตรเลีย

Quick Facts

ภูมิประเทศและที่ตั้ง
ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ทางซีกโลกระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ด้วยพื้นที่ขนาดกว่า 7 ล้านตารางกิโลเมตร จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกมีความยาว 4,000 กิโลเมตร และ 3,200 กินโลเมตรจากเหนือสู่ใต้ มีความยาวติดชายฝั่งทะเลกว่า 36,735 กิโลเมตร จึงทำให้ออสเตรเลียได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วย

สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากพื้นที่ของทวีปออสเตรเลีย อยู่ทางตอนใต้ของเสันศูนย์สูตร จึงทำให้มีสภาพอากาศต่างจากซีกโลกเหนือคือถ้าประเทศทางซีกโลกใต้เป็นฤดูหนาว ทางซีกโลกเหนือ ก็จะเป็นฤดูร้อน แต่สภาพอากาศทั่วไปของออสเตรเลีย จะเป็นแบบเขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น ซึ่งจะต่างกันไปในแต่ละรัฐ และจะมีหิมะตกในแถบเทือกเขาสูงและเกาะแทสมาเนียเท่านั้น
ฤดูใบไม้ผลิ (Spring)       กันยายน – พฤศจิกายน (อุณหภูมิเฉลี่ย 9-18 องศาเซลเซียส)
ฤดูร้อน (Summer)       ธันวาคม – กุมภาพันธ์ (อุณหภูมิเฉลี่ย 30-40 องศาเซลเซียส)
ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn)    มีนาคม – พฤษภาคม (อุณหภูมิเฉลี่ย 9-25 องศาเซลเซียส)
ฤดูหนาว (Winter)        มิถุนายน – สิงหาคม (อุณหภมิเฉลี่ย 4-18 องศาเซลเซียส)

ประชากร
ออสเตรเลียมีประชากรประมาณ 25.11 ล้านคน (กรกฎาคม 2019) ประชากรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลล์และวิคตอเรีย โดยเฉพาะเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์น และตามแนวชายฝั่งอย่างเมือง Adelaide Cairns และกระจายตัวอยู่ในเมืองอย่าง Perth รัฐออสเตรเลียตะวันตก พื้นที่ส่วนกลางของประเทศจะมีประชากรอาศัยอยู่ไม่มากนัก

ภาษา
ออสเตรเลียมีความหลากหลายทั้งด้านภาษาและวัฒนธรม ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการของออสเตรเลีย แต่ในกลุ่มชนพื้นเมืองอย่างเช่นชาวอะบอริจินก็มีการใช้ภาษาถิ่นของตัวเอง

ศาสนา
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ไม่มีศาสนาแห่งรัฐ และเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา แต่จากการสำรวจพบว่าชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ซึ่งมีทั้งคริสเตียน โรมันคาทอลิก และแองกลิกัน รวมถึงศาสนาอื่นๆ เช่น พุทธ อิสลาม ฮินดู เป็นต้น และบางส่วนที่ไม่มีศาสนา

เวลา
ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ จึงมีการแบ่งเวลาออกเป็นออกเป็น3เขตเวลา(Time Zone) ตามเส้นแบ่งของโลก คือ

  • เวลาภาคตะวันตก (Western Standard Time) จะใช้ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียโดยเวลาจะเร็วกว่าในประเทศไทย 1 ชั่วโมง
  • เวลาภาคกลาง (Central Standard Time-CST) จะใช้ในมณฑลตอนเหนือ และรัฐเซาธ์ออสเตรเลีย โดยเวลาจะเร็วกว่าในประเทศไทย 2.5 ชั่วโมง
  • เวลาฝั่งตะวันออก (Eastern Standard Time-EST) จะใช้ในรัฐควีนส์แลนด์ รัฐนิวเซาธ์เวลส์ รัฐวิคตอเรีย รัฐแทสมาเนีย และเมืองแคนเบอรร์รา โดยเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย 3ชั่วโมง

และในวันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมจะมีการปรับให้เร็วขึ้นอีก 1 ชม. (Daylight Saving Time) และจะปรับสู่ปกติในวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน แต่ในรัฐควีนสแลนด์ ออสเตรเลียตะวันตก และมณฑลตอนเหนือจะไม่มีการปรับเวลาตาม Daylight Saving time

การเมืองการปกครอง
ออสเตรเลียมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีรูปแบบรัฐบาลเป็นสหพันธรัฐ และระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ประมุขแห่งรัฐของออสเตรเลียคือสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งพระองค์ปัจจุบันคือสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

การใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์

อ่านต่อ

Living in the UK

อ่านต่อ

Plan your budget

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept