ข้อมูล AU - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล AU - Work Rights

ออสเตรเลีย

Work Rights

สิทธิในการทำงานพิเศษ (Part-time Job) ของนักศึกษานานาชาติ

นักรียนนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียน จะได้รับอนุญาตให้สามารถทำงานพิเศษได้พร้อมกับวีซ่านักเรียนที่ได้รับการอนุมัติ แต่จะสามารถเริ่มทำงานได้เมื่อเริ่มเรียน โดยนักศึกษาสามารถทำงานพิเศษได้ถูกต้องตามกฏหมายได้ไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ และทำได้ไม่จำกัดชั่วโมงในช่วงปิดภาคเรียน หรือ การทำงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนหลักสูตรปริญญาโทแบบทำวิจัยและปริญญาเอก (Postgraduate research sector) จะสามารถทำงานพิเศษได้ไม่จำกัดชั่วโมง รวมทั้งสมาชิกครอบคัวที่ติดตามไปด้วยจะมีสิทธิ์ในการทำงานพิเศษได้ 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ แต่หากเป็นผู้ติดตามนักศึกษาระดับปริญญาโท (by Coursework and Research) ปริญญาเอก งานพิเศษส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านบริการ เช่น งานเสิร์ฟตามร้านอาหาร หรือ คาเฟ่ งานโรงแรม แคชเชียร์ตามซุปเปอร์มาร์เกต เป็นต้น

การเสียภาษีรายได้ และ การขอคืนภาษี

การทำงานและมีรายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศออสเตรเลียจะต้องเสียภาษีรายได้ให้รัฐบาล โดยนายจ้างจะเรียกขอเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีหรือ Tax file Number ซึ่งเราสามารถสมัครขอเลขผู้เสียภาษีนี้ได้ทางเว็บไซต์ของ Australian Taxation Office (https://www.ato.gov.au/taxprofessionals/content.asp?doc=/content/64067.htm) และเราจะได้รับเลขที่เสียภาษีนี้ทางไปรษณีย์ และเมื่อครบปีภาษีเราก็สามารถขอคืนภาษีที่หักไปนั้นคืนได้ได้ (Tax Return) รวมทั้งการขอคืนเงินสบทบ (Superannuation) เมื่อเราเดินทางออกนอกปนะเทศออสเตรเลีย รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ato.gov.au/Individuals/Super/

การขอวีซ่าเพื่อทำงานในประเทศออสเตรเลีย

Post-Study Work stream (Temporary Graduate visa-subclass 485)

ประเทศออสเตรเลียให้โอกาสสำหรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป สามารถขอวีซ่าเพื่ออยู่ต่อ เรียนต่อ หรือเพื่อทำงานชั่วคราวในประเทศออสเตรเลียได้ โดยวีซ่าทำงานนี้เป็นวีซ่าประเทศชั่วคราว Temporary Graduate visa (subclass 485) และเป็นประเภท Post-Study Work Stream โดยนักเรียนนักศึกษาสามารถขอวีซ่าเพื่ออยู่ต่อ เรียนต่อหรือเพื่อทำงานชั่วคราวในออสเตรเลียได้เป็นระยะเวลา 2-4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาที่จบมา โดยผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายจะขอวีซ่าประเภทดังกล่าวได้ต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี และวีซ่ายังมีอายุใช้งานอยู่ อีกทั้งยังต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของวีซ่า และต้องจบวุฒิการศึกษาของออสเตรเลียตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวราวมถึง

  • Bachelor degree
  • Bachelor (honours) degree
  • Masters by coursework degree
  • Masters (extended) degree
  • Masters by research degree
  • Doctoral degree

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485/post-study-work

 

 

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Why study in Australia

อ่านต่อ

สาระน่ารู้ของประเทศนิวซีแลนด์

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept