ข้อมูล AU - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล AU - Plan your budget

ออสเตรเลีย

Plan your budget

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย

ค่าเล่าเรียนในประเทศออสเตรเลีย

อัตราค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตรและสาขาที่เรียน โดยการไปศึกษาต่อนี้ ทางสถาบันและสถานทูตได้มีการกำหนดให้ชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมด หรือชำระ 50% (นักเรียนที่ลงเรียนมากกว่า 25 สัปดาห์ขึ้นไป แล้วแต่สถาบัน) สำหรับการลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส่วนหลักสูตรอื่นๆ ที่ต่อเนื่องอาจให้มีการชำระบางส่วนเพื่อเป็นการมัดจำ หรือชำระค่าเล่าเรียนเทอมแรกสำหรับหลักสูตรระดับปริญญา นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและตำราเรียนค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมทั้งค่าประกันสุขภาพที่จะครอบคลุมระยะเวลาเรียนทั้งหมดด้วย

 

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณของหลักสูตรต่างๆ

หลักสูตร ค่าเล่าเรียน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ELICOS) สัปดาห์ละ AUD 180-450
หลักสูตรมัธยมศึกษา AUD 9,000 – AUD 35,000 per year
หลักสูตรประกาศนียบัตร

อนุปริญญา และ อนุปริญญาขั้นสูง

AUD 4,000 – AUD 30,000
หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Foundation) AUD 15,000 – AUD 39,000
หลักสูตรปริญญาตรี AUD 20,000 – AUD 45,000 per year
หลักสูตรปริญญาโท AUD 20,000 – AUD 37,000 * per year
หลักสูตรปริญญาเอก AUD 14,000 – AUD 37,000 *per year

หมายเหตุ: อัตราค่าเล่าเรียนข้างต้น เป็นค่าเล่าเรียนโดยประมาณ ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถาบัน

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยทั่วไป

ค่าครองชีพสำหรับการศึกษาในประเทศออสเตรเลียจะขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ได้แก่ เมืองที่เรียน ลักษณะที่พัก วิธีการเดินทาง และการอุปโภคบริโภค เป็นต้น นอกจากนี้ ราคาอาหาร สินค้า แม้กระทั่งราคาบัตรชมภาพยนตร์ในแต่ละเมืองก็จะมีราคาที่แตกต่างกัน

เมืองที่มีค่าครองชีพสูงสุดของออสเตรเลีย ได้แก่ ซิดนีย์ และเมลเบิร์น จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมืองอื่นๆ โดยจะมีค่าครองชีพรายเดือนโดยประมาณ AUD 3,000 และAUD 2,100 ตามลำดับ

รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับนักศึกษาโดยประมาณ
รายการ ราคา/สัปดาห์
ค่าเช่าโฮสเทล และ เกสต์เฮาส์ AUD 90 - 150
ค่าโฮมสเตย์ AUD 110 - 330
ค่าเช่าที่พักแบบแชร์อยู่ AUD 85 - 215
ค่าเช่าหอพักของสถาบัน AUD 90 - 280
ค่าเช่าที่พักแบบส่วนตัว AUD 165 - 440
ค่าอาหาร AUD 80 - 280
ค่าน้ำมัน, ค่าไฟฟ้า AUD 35 - 140
ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต AUD 20 - 55
ค่าขนส่งสาธารณะ AUD 15 - 55

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

ความเป็นมาของ Hearts & Minds

อ่านต่อ

The UK Education System

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept