COURSE - Hearts & Minds International Education

COURSE

CANADA

International House Career College

International House Career College เป็นสถาบันในเครือ International House (IH) ซึ่งมีเครือข่ายโรงเรียนกว่า 150 สถาบันใน 50 ประเทศทั่วโลก IH Career College ตั้งอยู่ในเมือง Vancouver โดยใช้อาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกเดียวกับ IH Vancouver สถาบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2005 เปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรบครูที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถนำคุณวุฒิที่ได้ไปใช้ในการสอนทั้งในประเทศแคนาดาและต่างประเทศ นอกจากนี้สถาบันยังเปิดหลักสูตรฝึกอบรบในสายวิชาชีพ เช่น หลักสูตรการบริการลูกค้าและหลักสูตรการจัดการโรงแรมและการบริการ โดยหลักสูตรเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเริ่มต้นทำงาน หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะเพก้าวหน้าในอาชีพอีกด้วย

 

 

ทำไมต้องเลือก IH Career College

  • หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหลักสูตรอบรบครูและหลักสูตรวิชาชีพเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง
  • อาจารย์และทีมงานมีความคิดสร้างสรรค์อย่างโดดเด่น รับประกันได้ว่านักเรียนจะได้เรียนกับอาจารย์มืออาชีพที่มากด้วยคุณวุฒิ พร้อมด้วยประสบการณ์และทุ่มเทที่สุดในแวนคูเวอร์
  • การออกแบบหลักสูตรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และวิธีการสอนที่ทันสมัย
  • บริการที่เป็นมิตร การดูแลและการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์
  • กว่า 60 ปีการสอนภาษาและประสบการณ์การฝึกอบรมครู
  • มาตรฐานคุณภาพระดับโลก

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

Teacher Training

Business & Hospitality Courses

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Co-op Programs เรียน + ฝึกงาน

Co-op Programs ที่ IH Career College เป็นหลักสูตรการเรียน Diploma พร้อมการฝึกงานโดยแบ่งเป็นการเรียน 50% และการฝึกงานอีก 50% เป็นหลักสูตรที่จะเพิ่มประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เรียนจริง และมีรายได้เพื่อสนับสนุนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 

หลักสูตร Co-op Programs ที่ IH Career College

หลักสูตรสาขา Customer Service

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทางธุรกิจ เรียนรู้คำศัพท์สำคัญในสถานที่ทำงาน ฝึกทักษะการสัมภาษณ์งานและพัฒนาทักษะที่ช่วยในการสร้างปฏิสัมพันธ์และความเข้าใจกันระหว่างบุคคลและระหว่างวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรเข้าสู่สายงานบริการ การท่องเที่ยว และการค้าปลีก

เกณฑ์ภาษาอังกฤษในการรับเข้า: TOIEC 500 หรือเทียบเท่า

วันที่เริ่มเรียน: Jan 4, Feb 1, Mar 1, Mar 29, Apr 26, May 25, Jul 5, Aug 3, Aug 30, Sep 27, Oct 25, Nov 22

 

  1. Customer Service Fundamentals:
  1. Customer Service:
  1. Customer Service Plus:
  1. Customer Service Plus and Marketing:

Note: Intake every 4 weeks for all our Customer Service Programs; with 12 intakes per year

 

หลักสูตรสาขา Hospitality and Hotel Management

หลักสูตรการจัดการการบริการและการโรงแรมเหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังมองหาประสบการณ์ในระดับการจัดการและการรับรองที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในภาคการบริการ โรงแรม ร้านอาหารและการท่องเที่ยว นักเรียนที่จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร AHLEI (American Hotel and Lodging Educational Institute) 6 ใบและประกาศนียบัตร 6 ใบจาก IH Career College และใบรับรองการสำเร็จการศึกษาขั้นสุดท้ายจาก IH Career College

เกณฑ์ภาษาอังกฤษในการรับเข้า: TOIEC 700 หรือเทียบเท่า

วันที่เริ่มเรียน: Jan 4, Feb 1, Mar 1, Mar 29, Apr 26, May 25, Jul 5, Aug 3, Aug 30, Sep 27, Oct 25, Nov 22

 

 

Hospitality and Hotel Management Certificate

Website: https://ihcareercollege.com/

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

หลักสูตร Foundation เพื่อเข้าปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Massey University

อ่านต่อ

หลักสูตร Foundation เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย Lincoln University

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ