หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

นิวซีแลนด์

Bethlehem College

Location: Tauranga, เกาะเหนือ

Type: กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน-สหศึกษา

Year: Year 1 - 13

Accommodation: โฮมสเตย์

Website: www.beth.school.nz

 

Bethlehem College เป็นโรงเรียนคริสเตียนสหศึกษาของกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ตั้งอยู่ที่เมือง Tauranga ห่างจากเมือง Auckland ออกไปราว 2.5 ชั่วโมง โดยการขับรถ หรือ 30 นาทีโดยเครื่องบิน เมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสวยงามและปลอดภัย และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของนักท่องเที่ยวที่จะมาเล่นกิจกรรมทางน้ำอีกด้วย โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 10 นาที มีนักเรียนประมาณ 1,800 คนเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 70 คน โรงเรียนเปิดรับนักเรียนต่างชาติมานานกว่า 20 ปี นักเรียนจะมีโอกาสในการเลือกเรียนวิชาและเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย โรงเรียนเปิดสอนทั้งวิชาพื้นฐานอย่างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีวิชาด้านกีฬา ด้านเทคโนโลยี และด้านศิลปะที่เน้นการสอนให้นักเรียนเป็นผู้นำ โรงเรียนมีค่า Decile  = เต็ม 10 ซึ่งหมายความว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีค่าสังคมและเศรษฐกิจดีมาก

 

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

AUT University

 

อ่านต่อ

KIWI ENGLISH ACADEMY

อ่านต่อ

Awatapu College

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept