COURSE - Hearts & Minds International Education

COURSE

NEW ZEALAND

Awatapu College

Location: Palmerston North, เกาะเหนือ

Type: รัฐบาล-สหศึกษา

Year: Year 9-13

Accommodation: โฮมสเตย์

Website: www.awatapu.school.nz

 

Awatapu College เป็นโรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมือง Palmerston North ทางเกาะเหนือของเกาะนิวซีแลนด์ นักเรียนไทยจำนวน 3 คนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 800 คน โรงเรียนนี้มีนักเรียนต่างชาติราว 50 คนจากหลากหลายชาติ โรงเรียนให้การดูแลนักเรียนเหล่านี้เป็นอย่างดีจนทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลดูแลนักเรียนต่างชาติยอดเยี่ยมประจำปี 2010 อีกทั้งในปีนี้ โรงเรียนยังได้รับคัดเลือกจาก Education New Zealand ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการศึกษาในนิวซีแลนด์ของรัฐบาล ให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนตัวอย่างที่มีโปรแกรมการดูแลนักเรียนต่างชาติที่เป็นระบบและ

มีประสิทธิภาพ โรงเรียนนี้มีความโดดเด่นในวิชา Creative Arts และ Fashion Design ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัลมาทุกปี

นอกจากนี้ วิชาอย่าง Mechanical Engineering ซึ่งสอนให้นักเรียนประกอบเครื่องยนต์ และ Furniture Design

ซึ่งสอนให้นักเรียนทำเฟอร์นิเจอร์เองก็เป็นวิชาที่สร้างความแตกต่างเฉพาะตัวให้กับโรงเรียนนี้

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

ILSC Language Schools 

อ่านต่อ

Geraldine High School

อ่านต่อ

Rossall School

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ