หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

นิวซีแลนด์

Halswell School

Location: Christchurch, เกาะใต้

Type: รัฐบาล- สหศึกษา

Year: Year 1-8

Accommodation: พักกับผู้ปกครอง/โฮมสเตย์

Website: www.halswell.school.nz

 

โรงเรียน Halswell School  เป็นโรงเรียนประถมสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ Year 1-8 ด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ยาวนานกว่า 150 ปีทำให้เป็นโรงเรียนประถมที่เป็นที่รู้จักในนิวซีแลนด์ ขึ้นชื่อในเรื่องคุณภาพการศึกษาคุณภาพสูงและนักเรียนที่จบออกไปมีศักยภาพอย่างโดดเด่น ด้วยสถานที่ตั้งที่สวยงามในเมือง Christchurchชั้นนอกทำให้มีบรรยากาศไม่วุ่นวายแต่ยังเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองได้อย่างง่ายดาย จึงทำให้โรงเรียนมีค่า Decile  เต็ม 10 ซึ่งหมายความว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีค่าสังคมและเศรษฐกิจดีมาก โรงเรียนมีนักเรียนประมาณ 650 คน เป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 30 คน โรงเรียนพร้อมต้อนรับนักเรียนต่างชาติด้วยความอบอุ่น มีระบบบัดดี้ที่ได้รับการอบรบให้คอยช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาใหม่ มีคุณครูที่พร้อมเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและคอยสนับสนุนนักเรียนอยู่เสมอ

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

ILSC Language Schools

อ่านต่อ

Craighead Diocesan School

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ