หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

นิวซีแลนด์

Glen Eden Intermediate School

Glen Eden Intermediate School

Location: Auckland, เกาะเหนือ

Type: รัฐบาล- สหศึกษา

Year: Year 7 - 8

Accommodation: โฮมสเตย์

Website: www.geis.school.nz

 

โรงเรียน Glen Eden Intermediate School เป็นโรงเรียน Intermediate เปิดสอนในระดับชั้น Year 7 – 8 มีนักเรียนราว 1,000 คน (3% เป็นนักเรียนต่างชาติ) มีห้องเรียน 34 ห้อง โรงเรียนใช้ระบบ BYOD (Bring Your Own Device) โดยตั้งเป้านักเรียน 1 คนต่อ อุปกรณ์ 1 เครื่อง (I-PAD, Chrome Book หรือ Laptop) อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนในความร่วมมือกับ Google เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน มีห้องเรียนเฉพาะทาง 8 ห้องเรียนที่สนับสนุนศิลปะและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย ห้องเรียนศิลปะ ห้องเรียนการแสดง ห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนการผลิตวิดีโอ ห้องเรียนเทคโนโลยีการออกแบบ ห้องเรียนเทคโนโลยีอาหาร ห้องเรียนเทคโนโลยีสิ่งทอและห้องเรียนเทคโนโลยีงานช่าง

นักเรียนระดับชั้น 7 จะได้เรียนวิชาเฉพาะทาง 8 วิชาตลอดทั้งปีการศึกษา (ภาคเรียนละ 2 วิชาเฉพาะ) นักเรียชั้นระดับชั้น 8 จะเลือกเรียนวิชาเฉพาะทางที่สนใจ 4 วิชาตลอดทั้งปีการศึกษา (ภาคเรียนละ 1 วิชาเฉพาะ) ทั้งหลักสูตรและพื้นที่ภายในโรงเรียนถูกออกมาแบบให้เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น ด้วยกิจกรรมและการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยบุคลการที่มีความสามารถและความทุ่มเท ช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการ วัฒนธรรมและกีฬา

โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จำนวนนักเรียนต่างชาติ 1 คนต่อห้องเรียน มีระบบบัดดี้และการเอาใจใส่ที่ดีจากโฮมสเตย์

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

University of Otago

อ่านต่อ

United World School of English

อ่านต่อ

Scots College

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept