หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

นิวซีแลนด์

Aidanfield Christian School

 

Location: Christchurch

Type: กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน-สหศึกษา

Year: Preschool -Year 10

Accommodation: โฮมสเตย์/พักกับผู้ปกครอง

Website: www.aidanfield.school.nz

 

โรงเรียน Aidanfield Christian School  เป็นโรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชนสหศึกษา ตั้งอยู่ที่เมือง Christchurch ประตูสู่เกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ Year 1-10 มีนักเรียนประมาณ 290 คน มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 5 คน นักเรียนของโรงเรียนมีทักษะที่ดีทั้งด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ตรงตามมาตรฐานแห่งชาติ (National Standards) ของประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยโอกาสทางการเรียนที่หลากหลาย และคุณครูที่เอาใจใส่ และเพื่อนร่วมชั้นที่เป็นกันเอง ทำให้นักเรียนของโรงเรียนมีภาวะผู้นำสูงและมีลักษณะเฉพาะตัวที่ช่วยให้นักเรียนได้แสดงประสิทธิภาพของตัวเองได้มากที่สุด โรงเรียนเปิดรับนักเรียนทั้งระยะยาวและนักเรียนระยะสั้นที่สนใจเข้าชั้นเรียนในช่วงปิดเทอม ซึ่งนักเรียนจะได้มีโอกาสเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ พร้อมทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือกีฬา

 

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Heretaunga College

อ่านต่อ

Yoobee College

อ่านต่อ

International House (IH)

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept