หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

นิวซีแลนด์

Universal College of Learning

UCOL หรือ Universal College of Learning เป็นสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1902 เพื่อสร้างทักษะที่ตอบสองความต้องการจากภาคธุรกิจในนิวซีแลนด์

UCOL
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยร่วมพันธมิตรกับผู้ประกอบการในท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรต่อไป

มีหลักสูตรที่โดดเด่นและน่าสนใจเช่น Applied Engineering and Trade, Health and Sciences, Humanities, Business และหลักสูตรภาษาอังกฤษ NZCEL ซึ่งทาง UCOL เองสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ทันสมัย เน้นเชื่อมความสัมพันธ์ในทางปฏิบัติในการเรียน เพื่อสร้างความแตกต่างเมื่อจบการเรียนจากที่ UCOL

UCOL
มีหลักสูตรที่โดดเด่นและน่าสนใจเช่น Applied Engineering and Trade, Health and Sciences, Humanities, Business และหลักสูตรภาษาอังกฤษ NZCEL ซึ่งทาง UCOL เองสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ทันสมัย เน้นเชื่อมความสัมพันธ์ในทางปฏิบัติในการเรียน เพื่อสร้างความแตกต่างเมื่อจบการเรียนจากที่ UCOL

UCOL มีวิทยาเขตตั้งอยู่ทางตอนกลางของนิวซีแลนด์ที่เมือง Palmerston North (Manawatu) , Whanganui, Wairarapa และ Levin (Horowhenua) )นักเรียนต่างชาติเลือกเรียนที่วิทยาเขต Palmerston North และ Whanganui ซึ่งมีทางเลือกในการเรียนภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาที่น่าสนใจ

  • Creative
  • Information Technology
  • Business
  • Chef Training & Hospitality
  • Engineering
  • Exercise & Sport Science

วิดิโอสถาบัน

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Bloomsbury International

อ่านต่อ

Nelson Marlborough Institute of Technology หรือ NMIT

อ่านต่อ

เรียนมัธยมนิวซีแลนด์ระยะสั้นช่วงปิดเทอมใหญ่ 2023

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept