ข้อมูล CA - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล CA - High School in Canada

แคนาดา

High School in Canada

แคนาดาถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก โดยเฉพาะการศึกษาในระดับมัธยมนั้น แคนาดาเป็นที่รู้จักของผู้ปกครองทั่วโลกที่นิยมส่งลูกไปเรียนมัธยมที่นี่ เนื่องจาก คุณภาพระดับสูงของหลักสูตรที่สอน การเอาใจใส่ดูแลของโรงเรียนและครูผู้สอน ตลอดจนโฮมสเตย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลนักเรียนที่ใกล้ชิด นอกจากนี้ แคนาดายังเป็นประเทศที่ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมเป็นมิตรและเหมาะสมกับนักเรียนวัยเยาว์จากทั่วโลกอีกด้วย

เทอมการศึกษา (1 ปีการศึกษา = 10 เดือน)

เทอม 1: กันยายน-มกราคม (5 เดือน)

เทอม 2: กุมภาพันธ์-มิถุนายน (5 เดือน)

เปรียบเทียบระบบการศึกษาไทยและแคนาดา

การศึกษาไทย-แคนาดา.jpg (280 KB)

เกณฑ์การรับเข้า

นักเรียนต่างชาติสามารถมาเข้าเรียนที่โรงเรียนในแคนาดาได้ตั้งแต่อายุ 5-17 ปี โดยสามารถเข้าเรียนในระดับประถมและมัธยมตามอายุและชั้นปีที่จบมาจากเมืองไทย สำหรับการดูอายุนั้นจะดูจากอายุนักเรียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ตามเกณฑ์ดังนี้

ชั้น

K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ผู้ใหญ่

อายุ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18+

 นอกจากนี้ หากนักเรียนมีต่ำกว่า 13 ปี นักเรียนต้องอยู่กับพ่อหรือแม่หรือญาติทางสายเลือดเท่านั้น 

จำนวนนักเรียนต่างชาติ

โดยภาพรวมแล้ว จำนวนนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนที่แคนาดาจะมีจำนวนไม่มากคือ ประมาณ 1-3% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐ) โดยมาจากหลากหลายชาติเช่น ออสเตรีย บราซิล เยอรมัน ฮ่องกง อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี เม็กซิโก สิงคโปร์ สโลวาเกีย สเปน ไต้หวัน ไทย ตุรกี เวียดนาม และอเมริกา 

หลักสูตรที่เปิดสอน (ตัวอย่างจากของรัฐ British Columbia)

 • ระดับมัธยมศึกษา Grades 8-12 (อายุ 13 ปีขึ้นไป)
 • ระดับประถม Grades 1-7 (อายุ 5-12 ปี)
 • ขนาดชั้นเรียน: นักเรียนจำนวน 20-30 คน
 • ขนาดโรงเรียน: 400-2000 คน
 • สัดส่วนนักเรียนต่อคุณครู: นักเรียน 20-30 คนต่อคุณครู 1 คน
 • ปีการศึกษา: กันยายน-มิถุนายนปีถัดไป
 • การศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย: นักเรียนที่จบการศึกษาใน Grade 12 

(หรือ Grade 11)สำหรับรัฐ Quebec สามารถสมัครเรียนต่อในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สูงกว่าระดับมัธยมได้ผลการเรียน

สำหรับผลการเรียนในแต่ละปีของประเทศแคนาดา จะใช้ระบบเกรดคล้ายกับระบบการเรียนที่ไทย ดังนี้

%

Grade

Rating

86-100

A

Excellent

73-85

B

Very Good

67-72

C+

Good

60-66

C

Satisfactory

50-59

C-

Weak

0-49

I or F

Incomplete or Fail

Work Habits

N

Needs Improvement

S

Satisfactory

G

Good

ตัวอย่างตารางเรียน

Monday-Friday

8.40-9.55 am

Period 1

9.55-10.10 am

Break

10.10-11.30 am

Period 2

11.30-12.25 pm

Lunch

12.25-13.45 pm

Period 3

13.45-13.55 pm

Break

13.55-15.03 pm

Period 4

ตัวอย่างการสลับหมุนเวียนตารางเรียน

Rotation 1

Rotation 2

Rotation 3

Rotation 4

1-1

2-1

1-3

2-3

1-2

2-2

1-4

2-4

1-2

2-2

1-4

2-4

1-1

2-1

1-3

2-3

1-3

2-3

1-1

2-1

1-4

2-4

1-2

2-2

1-4

2-4

1-2

2-2

1-3

2-3

1-1

2-1


Elective Course 

นักเรียนที่ไปเรียนที่ประเทศแคนาดา สามารถที่จะเลือกเรียนวิชาเลือก (Elective Course) ได้ โดยขึ้นอยู่กับในแต่ละชั้นปีว่าจะสามารถเลือกเรียนได้กี่วิชาควบคู่ไปกับวิชาภาคบังคับของทางโรงเรียน

ตัวอย่างรายวิชาเลือกของกลุ่มโรงเรียน Vancouver School Board ในเมือง Vancouver ของรัฐ British Columbia

 • Arts (General)
 • Ceramics/Sculpture
 • Drawing and Painting
 • Graphics, Animation (ต้องมีระดับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่ถึงเกณฑ์)
 • Film and Video Production
 • Photography
 • Dance
 • Acting
 • Stagecraft (set design)
 • Beginner Band
 • Band
 • Strings
 • Guitar (มีเฉพาะบางโรงเรียนเท่านั้น)
 • Choir (singing)
 • Music Composition
 • Physical Education
 • Business Management/Marketing (ต้องมีระดับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่ถึงเกณฑ์)
 • Business Computer Applications
 • Accounting
 • Information Technology (computers)
 • Keyboarding
 • Foods (cooking)
 • Textiles (sewing)
 • Fashion Design
 • Jewelry Making
 • Woodworking
 • Drafting
 • Electronics
 • French
 • Spanish
 • Japanese
 • Francais Langue (Immersion) (ต้องมีระดับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่ถึงเกณฑ์)
 • Mandarinข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Student Visa and Study Permit

อ่านต่อ

Living in Canada

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept