ข้อมูล CA - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล CA - Why study in Canada?

แคนาดา

Why study in Canada?

ทำไมถึงควรเลือกเรียนที่แคนาดา

 

 1. You’ll learn with the best and brightest
  แคนาดาประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในเรื่องคุณภาพการศึกษาที่โดดเด่นตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา บุคลากรทางการศึกษาของแคนาดาได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีและมักนำมุมมองใหม่ ๆ มาปรับใช้ในห้องเรียนอยู่เสมอ นอกจากนี้ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของแคนาดายังติดอันดับ Top 50  ของโลกได้แก่ University of Toronto (อันดับ 25) McGill University (อันดับ 31) และ University of British Columbia (อันดับ 45)และมหาวิทยาลัยกว่าอีก 10 % ยังติดอันดับ Top 300 ของโลกจากการจัดอันดับ QS World University Rankings 2021 อีกด้วย

 2. Universities focus on research and many praise their ground-breaking discoveries
  หลักสูตรการเรียนที่มหาวิทยาลัยในแคนาดาส่วนใหญ่มุ่งเน้นในด้านการวิจัยและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทดลองและคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งหมายถึงการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจะอยู่บนพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมและแนวคิดแบบก้าวหน้า มีงานวิจัยหลายชิ้นที่คิดค้นโดยมหาวิทยาลัยในแคนาดาและนำไปสู่ทฤษฎีใหม่ ๆ ที่น่าสนใจของโลก ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาการตรวจหามะเร็งในรูปแบบใหม่ ทฤษฎีใหม่ในการปกป้องมหาสมุทรของโลก การรักษาเอชไอวี / เอดส์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หรือการค้นพบการใช้อินซูลินครั้งแรก เป็นต้น

 3. Canadian teaching style is so effective
  รูปแบบการเรียนการสอนของแคนาดาเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเลือกมาเรียนที่แคนาดา เพราะการเรียนในห้องเรียนทั้งระดับมัธยมฯและมหาวิทยาลัย จะเป็นการเรียนแบบผสมผสานทั้งการบรรยายทางทฤษฎีและการทำงานเป็นกลุ่ม การทำโครงงาน หรือการทำ Workshop ต่าง ๆ โดยบรรยากาศการเรียนจะเป็นห้องเรียนที่เปิดกว้างและเป็นกันเอง นักเรียนสามารถถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจและอาจารย์ผู้สอนพร้อมให้คำแนะนำและตอบคำถามของนักเรียน/นักศึกษาอยู่เสมอ

 4. We’ll welcome you with open arms
  คำกล่าวที่ว่าชาวแคนาดาเป็นคนที่อบอุ่นและเป็นมิตรเป็นเรื่องจริงชาวแคนาดาภูมิใจ เมื่อคุณเดินทางไปถึงแคนาคา คุณจะได้สัมผัสกับการต้อนรับที่อบอุ่น พร้อมด้วยวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งผสมผสานความหลากหลายได้อย่างลงตัว และไม่ว่าจะเป็นใจการเมืองใหญ๋หรือแม้แต่เมืองเล็กในประเทศแคนาดาก็ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนต่างชาติมากที่สุดในโลก

 5. Our quality of life ranks highest in the world
  ถ้าคุณกำลังมองหาคุณภาพชีวิตที่ดีแคนาดาคือคำตอบ ทั้งประชาชนและนักเรียนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแคนาดาต่างมีความสุขกับการใช้ชีวิตในสังคมที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสูง ทำให้แคนาดาเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการใช้ชีวิต การเรียน รวมถึงการทำงานอีกด้วย สะท้อนให้เห็นจากการถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกโดย U.S. News Best Countries Rankings 2021

 6. English is everywhere
  ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการในแคนาดา แต่โดยส่วนใหญ่ผู้คนจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหลักในชีวิตประจำวัน การเรียนการสอนในแคนาดาก็จะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ มีบางโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส (French Immersion) ซึ่งเป็นโอกาสดีหากน้อง ๆ คนใดสนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม

 7. Embrace a diverse and cosmopolitan environment
  แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและภาษามากที่สุดในโลกโดยประชากรกว่า 50% ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ด้วยจำนวนนักเรียนต่างชาติมากกว่า 120,000 คนในแต่ละปี ทำให้สัมผัสได้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในห้องเรียนและในสังคม ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับนักเรียนต่างชาติเพราะจะช่วยให้นักเรียนปรับตัวและหาเพื่อนได้ง่ายขึ้น

 8. We’ll set you on the path to a promising future
  การเรียนแคนาดาไม่ใช่เพียงเพื่อหาความรู้แต่เป็นการวางแผนนักศึกษาสู่อนาคตที่ประสบความสำเร็จและการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในแคนาดาจะเป็นนักศึกษาที่จบออกมาพร้อมศักยภาพในการหางานและสร้างรายได้ที่มั่นคง ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาแคนาคาสร้างตำแหน่งงานใหม่กว่า 1.6 ล้านตำแหน่งสำหรับนักศึกษาจบใหม่เพื่อสนันสนุนการสร้างอนาคตที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

 9. The cost to study and live here is affordable
  ในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเป็นที่รู้กันดีว่าแคนาดาเป็นประเทศที่ค่าเล่าเรียนระดับมหาวิทยาลัยถูกที่สุด และไม่ว่านักเรียนจำมีงบประมาณเท่าใดก็สามารถมองหาสถาบันที่หลากหลายของแคนาดาเป็นทางเลือกได้

 10. Earn while you learn
  นักเรียนที่ได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียน (Student visa) และมีใบอนุญาตเรียน (Study Permit) จะได้รับอนุญาตให้สามารถทำงานพิเศษได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศแคนาดา ซึ่งการทำงานระหว่างเรียน ก็มีเงื่อนไขและประเภทที่แตกต่างกันออกไป และยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจอย่าง co-op program ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนซึ่งกำหนดว่าการฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยนักเรียนมีโอกาสทำงานและได้รับรายได้จากการทำงานในช่วงนี้ (บางรัฐฯ เช่น Vancouver มีกฏหมายว่าการฝึกงานต้องเป็นแบบ Paid Internship เท่านั้น แต่บางรัฐฯ ไม่มีนโยบายดังกล่าวการการให้ค่าตอบแทนจึงขึ้นอยู่กับนายจ้างเอง) โดยเฉลี่ยค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ CAD$13.65 ต่อชั่วโมง (พฤษภาคม 2021)

 11. Build your experience with Global Company
  ในการเรียนระดับอุดมศึกษา ในหลายมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตร Co-op หรือการฝึกงานภาคบังคับ นักศึกษาจะมีโอกาสได้สัมผัสการทำงานในบริษัทชั้นนำระดับโลก อย่าง Facebook, Microsoft, IBM, Sony, Coca Cola, HSBC, BMO, Ernst & Young (EY) เป็นต้น

 12. We’ll offer you an experience like no other
  การผจญภัยกำลังรอคุณอยู่ที่แคนาดา! สิ่งที่โด่งดังที่สุดอย่างหนึ่งในการมาเรียนที่แคนาดาก็คือโอกาสในการสัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม สภาพอากาศที่แตกต่าง วัฒนธรรมที่หลากหลายและวิถีชีวิตที่เกินกว่าจะเปรียบเทียบ ไม่ว่าจะเป็นการได้เห็นสีสันสดใสของใบไม้ที่เปลี่ยนสี เสียงฝีเท้าที่ก้าวลงบนหิมะอย่างนุ่มนวล สถานที่ต่าง ๆ ในแต่ละฤดูกาลที่รอคุณมาสัมผัสและสร้างประสบการณ์ที่ไม่มีที่ไหนให้ได้
ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

High School in Canada

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept