ข้อมูล UK - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล UK - Working Right on a Student Visa

อังกฤษ

Working Right on a Student Visa

เงื่อนไขการทำงานพิเศษระหว่างเรียนในประเทศอังกฤษสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน (Work conditions)

ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่านักเรียน จะได้รับอนุญาตให้สามารถทำงานแบบ Part-time ได้ หรือเป็นการทำงานที่เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรที่เรียน โดยจะมีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนชั่วโมงในการทำงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักสูตรและสถาบันที่ลงเรียนในประเทศอังกฤษ

ประเภทหลักสูตร

10 ชั่วโมงในช่วงเปิดเทอม และสามารถทำงาน Full-time ได้ในช่วงปิดเทอม

20 ชั่วโมงในช่วงเปิดเทอม และสามารถทำงาน Full-time ได้ในช่วงปิดเทอม

หลักสูตรเต็มเวลาระดับปริญญา (RQF level 6 หรือเทียบเท่า) ในสถาบันที่อยู่ในการสนับสนุนของรัฐประเภท HEI (Higher Education Institute) หรือหลักสูตรระยะสั้นแบบ Study Abroad ในประเทศอังกฤษ

 

 

 

 

หลักสูตรเต็มเวลาระดับต่ำกว่าปริญญา (RQF level 6หรือเทียบเท่า) ในสถาบันที่อยู่ในการสนับสนุนของรัฐประเภท HEI (Higher Education Institute)

 

 

 

 

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน Child Student Visa ที่มีอายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไป

 

 

 

หลักสูตร Part-time ในระดับปริญญาโทขึ้นไปในสถาบันที่อยู่ในการสนับสนุนของรัฐประเภท HEI (Higher Education Institute)
หลักสูตรใดๆ ก็ตามในสถาบันประเภท Further Education College และสถาบันเอกชน และนักเรียนที่ถือวีซ่า Child Student Visa ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี

 

ไม่อนุญาตให้ทำงาน

การทำงานหลังเรียนจบที่ประเทศอังกฤษ

Graduate Visa
ประเทศอังกฤษเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญา ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ถือวีซ่า Student Visa (หรือ ชื่อเรียกก่อนหน้านี้ Tier4 (General) Student visa) สามารถขอวีซ่าเพื่อทำงานต่อในประเทศอังกฤษหลังเรียนจบได้ โดยนักเรียนต้องสมัครขอวีซ่าผ่านช่องทางการสมัครแบบออนไลน์ในขณะที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษเท่านั้น

ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ

  • 2 ปี: สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
  • 3 ปี: สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก


ค่าใช้จ่าย

  • ค่าวีซ่า Graduate visa 700 ปอนด์
  • ค่า Healthcare surcharge ปีละ 624 ปอนด์

รายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.gov.uk/graduate-visa
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2019/10/14/fact-sheet-graduate-immigration-route/

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

การใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์

อ่านต่อ

ความเป็นมาของ Hearts & Minds

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept