หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร - English Language

แคนาดา

English Language

ประเทศแคนาดามีสถาบันสอนภาษาอังกฤษคุณภาพชั้นนำกว่า 255 สถาบัน และแต่ละสถาบันเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลายตามความต้องการของนักเรียน

หลักสูตรมีตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดับทางภาษา (IELTS, TOEFL) หลักสูตรภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจ (Business English)  และหลักสูตร Pathway Program (English for Academic Purposes) ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สำหรับนักเรียนที่อยากเรียนต่อในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญา เป็นต้น นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนได้ตามอายุ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และความสนใจและเป้าหมายของตัวเอง

สำหรับการเรียนภาษาที่แคนาดา นักเรียนไม่สามารถทำงาน part-time ได้ แต่จะสามารถทำงานได้เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรภาษา แล้วเรียนต่อในระดับ Diploma ตาม Vocational Colleges หรือเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

รายชื่อสถาบันสอนภาษาในแคนาดา

International House Vancouver

ILSC Language Schools

คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept