หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร - เรียนภาษาอังกฤษ

นิวซีแลนด์

หลักสูตรภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์

นักเรียนนักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษารวมทั้งเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน สถาบันสอนภาษาในนิวซีแลนด์มี 3 ประเภทหลักๆ คือ

  1. สถาบันภาษาเอกชน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ต้องการเจอะเจอและแลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนต่างชาติโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ขนาดของจำนวนนักเรียนต่อ 1 ห้องเพียง 12 คน ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีโอกาสฝึกทักษะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โรงเรียนใช้หลักสูตรทันสมัย บุคลากรมี คุณภาพและห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งคอมพิวเตอร์ และวีดีโอสถาบันภาษาของเอกชนมี จำนวนเยอะที่สุดในนิวซีแลนด์ราว 80 กว่าแห่งและมีค่าเรียนไม่สูง พร้อมโปรโมชั่นจูงใจนักเรียนเป็นระยะๆ
  2. สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย ราคาจะสูงกว่าสถาบันเอกชน มีทั้งหลักสูตรสำหรับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน และหลักสูตรที่รองรับนักเรียนที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้นๆ ข้อดีคือ นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสวัสดิการต่างๆของสถาบันได้ เช่น ห้องสมุด หรือ ศูนย์กีฬา เป็นต้น
  3. สถาบันภาษาของ เปิดสอนในหลักสูตร New Zealand Certificates in English Language หรือ NZCEL เปิดสอนตั้งแต่ Levels 1-5 เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษามาในระดับนึงและต้องการต่อยอดทางภาษาเพื่อใช้ในการทำงานและการเรียน นักเรียนที่เรียนหลักสูตร NZCEL จนจบหลักสูตร สามารถใช้ผลการเรียนแทนผล IELTS ยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคทุกแห่ง และมหาวิทยาลัยบางแห่งของนิวซีแลนด์

แต่ละสถาบันจะมีหลักสูตรที่เปิดสอนอย่างหลากหลาย หลักสูตรหลักที่มีเกือบทุกสถาบันคือหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)  หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic) หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS, Cambridge Exam หลักสูตรภาษาอังกฤษ+กิจกรรม ซึ่งสามารถดูหลักสูตรที่เปิดสอนได้ในหน้าข้อมูลโรงเรียนต่างๆ

รายชื่อสถาบันสอนภาษาในนิวซีแลนด์

ABC College of English 

อ่านต่อ

Auckland University of Technology (AUT)

อ่านต่อ

CCEL Christchurch College of English (CCEL)

อ่านต่อ

English Language Academy (ELA)

อ่านต่อ

Language Schools New Zealand (LSNZ)

อ่านต่อ

Language Studies International (LSI)

อ่านต่อ

Languages International (LI)

อ่านต่อ

Lincoln University

อ่านต่อ

Massey University College (MUC)

อ่านต่อ

Mount Maunganui Language Centre (MMLC)

อ่านต่อ

Nelson English Centre (NEC)

อ่านต่อ

New Zealand Language Centres (NZLC)

อ่านต่อ

University of Otago Pathway and English Language Centre

อ่านต่อ

University of Waikato

อ่านต่อ

Victoria University of Wellington (VUW)

อ่านต่อ

Worldwide School of English (WWSE)

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept