ข้อมูล UK - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล UK - Visa

อังกฤษ

Visa

การยื่นขอวีซ่านักเรียน

ประเภทของวีซ่านักเรียนอังกฤษแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

  1. Student Visitor Visa

วีซ่าท่องเที่ยวแบบนักเรียน (ไม่เกิน 6 เดือน)  เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่จะลงเรียนในหลักสูตรเต็มเวลา ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และวีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถขอต่อวีซ่าหรือเปลี่ยนวีซ่าเป็นแบบ Student Visa ที่ประเทศอังกฤษได้และไม่สามารถทำงานระหว่างที่เรียนได้

  1. Extended Student Visitor Visa

วีซ่าสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ 6 – 11 เดือน เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่จะลงเรียนในหลักสูตรเต็มเวลา ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6-11 เดือน และวีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถขอต่อวีซ่าหรือเปลี่ยนวีซ่าเป็นแบบ Student Visa ที่ประเทศอังกฤษได้ และไม่สามารถทำงานระหว่างที่เรียนได้

  1. Student Visa

วีซ่านักเรียนด้วยระบบการให้คะแนน เป็นวีซ่านักเรียนที่ใช้ระบบการให้คะแนนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวีซ่า หรือ Points Based System (PBS) ซึ่งนักเรียนจะต้องทำคะแนนให้ได้ 40 คะแนนเต็ม วีซ่าจึงจะได้รับการอนุมัติ

หลักสูตรที่สามารถยื่นขอวีซ่าชนิดนี้นั้น จะต้องเป็นหลักสูตรการเรียนแบบเต็มเวลา ในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของ UK Border Agency หรือ UKBA

 

Student Visa แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

  1. Child Student Visa: วีซ่าชนิดนี้สำหรับผู้สมัครที่มีอายุระหว่าง 4-17 ปีเท่านั้น ถ้าผู้สมัครมีอายุระหว่าง 4-15 ปี  ผู้สมัครจะต้องเรียนในโรงเรียนเอกชน (secondary or high school) เท่านั้น และต้องเรียนเต็ม เวลาเท่านั้นอีกด้วย
  2. Student Visa: วีซ่าชนิดนี้สำหรับผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป และจะต้องเรียนเต็มเวลาเท่านั้น  เช่น A- levels , AGCE , College, University

เงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับ Student Visa

  1. นักเรียนที่มาเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษจะต้องมีระดับภาษาอังกฤษ ในระดับ B1 เป็นอย่างต่ำ หรือต้องมี IELTS 6.0 ขึ้นไปสำหรับการเรียนในระดับปริญญาตรี
  2. นักเรียนที่มาเรียนในระดับปริญญาตรี( NQF 6/QCF6/SCQF9 ) จะสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ ในระหว่างภาคเรียน และสามารถทำงาน Full time ได้ในระหว่างปิดภาคเรียน
  3. นักเรียนที่มาเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Foundation), A-level (NQF3-5 /QCF3-5/SCQF6-8) สามารถทำงานได้ 10 ชั่วโมง / สัปดาห์ ในระหว่างภาคเรียน และสามารถทำงาน Full time ได้ในระหว่างปิดภาคเรียน
  4. นักเรียนที่มาเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษไม่สามารถที่จะทำงานได้

นักเรียนที่สมัครเรียนกับทาง Hearts & Minds พี่ๆ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดูแลเรื่องการยื่นวีซ่าให้กับน้องๆ โดยจะชี้แจงรายละเอียดเอกสารการยื่นวีซ่าและขั้นตอนการยื่นให้กับน้องๆ ทุกคนอย่างละเอียดหลังจากทำเรื่องสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะ ☺

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

บริการของ Hearts & Minds

อ่านต่อ

รางวัลของ Hearts & Minds

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept