ข้อมูล UK - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล UK - Visa

อังกฤษ

Visa

การยื่นขอวีซ่านักเรียน

ประเภทของวีซ่านักเรียนอังกฤษแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

  1. Student Visitor Visa

วีซ่าท่องเที่ยวแบบนักเรียน (ไม่เกิน 6 เดือน)  เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่จะลงเรียนในหลักสูตรเต็มเวลา ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และวีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถขอต่อวีซ่าหรือเปลี่ยนวีซ่าเป็นแบบ Student Visa ที่ประเทศอังกฤษได้และไม่สามารถทำงานระหว่างที่เรียนได้

  1. Extended Student Visitor Visa

วีซ่าสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ 6 – 11 เดือน เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่จะลงเรียนในหลักสูตรเต็มเวลา ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6-11 เดือน และวีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถขอต่อวีซ่าหรือเปลี่ยนวีซ่าเป็นแบบ Student Visa ที่ประเทศอังกฤษได้ และไม่สามารถทำงานระหว่างที่เรียนได้

  1. Student Visa

วีซ่านักเรียนด้วยระบบการให้คะแนน เป็นวีซ่านักเรียนที่ใช้ระบบการให้คะแนนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวีซ่า หรือ Points Based System (PBS) ซึ่งนักเรียนจะต้องทำคะแนนให้ได้ 40 คะแนนเต็ม วีซ่าจึงจะได้รับการอนุมัติ

หลักสูตรที่สามารถยื่นขอวีซ่าชนิดนี้นั้น จะต้องเป็นหลักสูตรการเรียนแบบเต็มเวลา ในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของ UK Border Agency หรือ UKBA

 

Student Visa แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

  1. Child Student Visa: วีซ่าชนิดนี้สำหรับผู้สมัครที่มีอายุระหว่าง 4-17 ปีเท่านั้น ถ้าผู้สมัครมีอายุระหว่าง 4-15 ปี  ผู้สมัครจะต้องเรียนในโรงเรียนเอกชน (secondary or high school) เท่านั้น และต้องเรียนเต็ม เวลาเท่านั้นอีกด้วย
  2. Student Visa: วีซ่าชนิดนี้สำหรับผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป และจะต้องเรียนเต็มเวลาเท่านั้น  เช่น A- levels , AGCE , College, University

เงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับ Student Visa

  1. นักเรียนที่มาเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษจะต้องมีระดับภาษาอังกฤษ ในระดับ B1 เป็นอย่างต่ำ หรือต้องมี IELTS 6.0 ขึ้นไปสำหรับการเรียนในระดับปริญญาตรี
  2. นักเรียนที่มาเรียนในระดับปริญญาตรี( NQF 6/QCF6/SCQF9 ) จะสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ ในระหว่างภาคเรียน และสามารถทำงาน Full time ได้ในระหว่างปิดภาคเรียน
  3. นักเรียนที่มาเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Foundation), A-level (NQF3-5 /QCF3-5/SCQF6-8) สามารถทำงานได้ 10 ชั่วโมง / สัปดาห์ ในระหว่างภาคเรียน และสามารถทำงาน Full time ได้ในระหว่างปิดภาคเรียน
  4. นักเรียนที่มาเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษไม่สามารถที่จะทำงานได้

นักเรียนที่สมัครเรียนกับทาง Hearts & Minds พี่ๆ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดูแลเรื่องการยื่นวีซ่าให้กับน้องๆ โดยจะชี้แจงรายละเอียดเอกสารการยื่นวีซ่าและขั้นตอนการยื่นให้กับน้องๆ ทุกคนอย่างละเอียดหลังจากทำเรื่องสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะ ☺

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Living in the UK

อ่านต่อ

Student Visa and Study Permit

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept