ข้อมูล UK - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล UK - Plan your budget

อังกฤษ

Plan your budget

ค่าเล่าเรียนในประเทศอังกฤษ

ระดับการเรียน

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (2019/2020)

ประถมศึกษา (Primary School)

9 แสน – 2 ล้านบาท ต่อปี

มัธยมศึกษา (Secondary School)

1-2 ล้านบาท ต่อปี

ปริญญาตรี (Bachelor degree)

4.9 แสน – 1 ล้านบาท ต่อปี

ปริญญาโท (Master Degree)

4.9 แสน – 1.5 ล้านบาท ต่อ ปี

MBA

5 แสน – 2 ล้านบาท

ปริญญาเอก (Doctoral Degree)

8 แสน - 1.2 ล้านบาท ต่อปี

หมายเหตุ: ค่าเล่าเรียนข้างต้นคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ 40 บาทต่อ 1 GBP และเป็นค่าเล่าเรียนโดยประมาณ ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง  

 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในประเทศอังกฤษ

แผนกวีซ่าของประเทศอังกฤษมีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าที่พักสำหรับนักเรียนนักศึกษาแต่ละเดือน* สำหรับ Tier 4 (General) โดยขึ้นอยู่กับที่ตั้งของสถาบันที่เรียน แยกเป็นในเขตลอนดอน และนอกเขตลอนดอน โดยหากอยู่ในเขตลอนดอน ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ GBP1,265 ต่อเดือน (ประมาณ 56,925 บาท) แต่หากอยู่นอกเขตลอนดอน ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ GBP 1,015 ต่อเดือน (ประมาณ 45,675 บาท)

รายละเอียดเพิ่มเติม Guidance to be used for all Tier 4 applications made on or after 26 June 2019 *https://www.gov.uk/tier-4-general-visa/documents-you-must-provide

 

รายการค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับนักศึกษาโดยประมาณ

รายการ

ราคา/สัปดาห์

ค่าเช่าที่พัก

GBP 125 - 182

ค่าอาหาร

GBP 25 - 30

ค่าสาธารณูปโภค

GBP 10

ค่าเดินทาง

GBP 10

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

GBP 7 - 15

ค่าโทรศัพท์มือถือ

GBP 5

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

GBP 5

 

นอกจากนี้หากน้องๆคนไหนต้องการจะรับชมทีวีสาธารณะที่สหราชอาณาจักร จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรับชมอยู่ที่ GBP 154.50 ต่อปี

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept