ข้อมูล CA - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล CA - Living in Canada

แคนาดา

Living in Canada

วิถีชีวิต

วิถีชีวิตของคนแคนาดาให้ความสำคัญกับความเท่าเที่ยมกัน ความภาคภูมิใจ ความหลากหลาย และการเคารพซึ่งกันและกันของคนในประเทศ จึงทำให้คนแคนาเดี่ยนค่อนข้างมีความเป็นมิตร ประเทศแคนาดามีความสงบและปลอดภัยมากประเทศหนึ่ง ขึงทำให้หลายๆคนเลือกที่จะย้ายไปเรียนหรือไปอาศัยอยู่ที่ประเทศแคนาดากันจำนวนหนึ่ง

 

ที่พักในแคนาดา

ที่พักในประเทศแคนาดามีหลายแบบให้เลือก และมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป ซึ่งทางโรงเรียน/สถาบันที่นักเรียนเลือกไปเรียนต่อนั้นจะเป็นผู้จัดหาที่พักให้กับนักเรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกได้ดังนี้

 

 1. โฮมสเตย์ หรือ พักกับครอบครัวชาวแคนาดา (Homestay)
  ที่พักแบบโฮมสเตย์นี้ เป็นการพักอยู่กับครอบครัวชาวแคนาดา ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน โดยที่ทางเจ้าของบ้านจะจัดห้องนอนส่วนตัวไว้ให้ ส่วนห้องน้ำหรือพท้นที่อื่นๆโดยปกติจะใช้ร่วมกันกับทุกคนในครอบครัวนั้นๆ รับประทานอาหารร่วมกัน ร่วมทำกิจกรรมเสมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว วัตถุประสงค์ของการอยู่ที่พักแบบนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม การกินอยู่ รวมทั้งฝึกภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น

  ที่พักแบบโฮมสเตย์นี้ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไปเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศแคนาดา (อายุต่ำกว่า 18 ปี) โดยทางโฮมสเตย์จะมีอาหารให้กับนักเรียน 3 มื้อในทุกๆวัน

  โดยที่แต่ละโฮมสเตย์จะต้องมีการตรวจประวัติอาชญากรรม ว่าไม่มีบุคคลใดภายในบ้างมีประวัติที่ไม่ดี และทางโรงเรียน/สถาบันเองก็จะเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยของแต่ละบ้าน ในการที่จะจัดสรรนักเรียนเข้าอยู่ตามที่โรงเรียนเห็นสมควร


 2. หอพักนักเรียน
  โรงเรียน/สถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดาบางแห่งมีหอพักให้กับนักเรียนในการที่จะเป็นนักเรียนประจำ แต่ในแต่ละโรงเรียนที่มีหอพักนั้นจะมีที่ค่อนข้างจำกัด ซึ่งแน่นอนว่า หากนักเรียนเข้าพักเป็นนักเรียนประจำของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเทศแคนาดานั้นจะต้องปฏิบัติตามตารางเวลาที่ทางโรงเรียนหรือหอพักเป็นคนจัดให้ โดยอาจจะมีเวลาว่างให้เมื่อทางโรงเรียนเห็นสมควร โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนที่อยู่หอพักเป็นนักเรียนประจำของโรงเรียนมัธยมจะมีอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้อ

  ที่พักประเภทนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในบริเวณรั้วเดียวกับโรงเรียน/สถาบันที่มีหอพักสำหรับนักเรียน


 3. หอพักเอกชน
  ที่พักประเภทนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถที่จะตัดสินใจเลือกอยู่ที่พักประเภทนี้ได้ โดยอาจจะเลือกอยู่กับเพื่อนที่เรียนอยู่ที่สถาบันเดียวกัน ราคาค่าที่พักประเภทนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของห้อง ทำเลที่ตั้ง เป็นหลัก เช่น ห้องประเภทสตูดิโอ / 1 ห้องนอน หรือ 2 ห้องนอนเป็นต้น

  ที่พักประเภทนี้จะตั้งอยู่กระจายๆกันออกไปในแต่ละเมือง มีทั้งตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ซึ่งอาจจะทำให้ค่าเช่ารายสัปดาห์นั้นสูงขึ้น และมีที่ตั้งออกไปอยู่รอบๆนอก ซึ่งค่าเช่ารายสัปดาห์อาจจะถูกลงตามลำดับ

  ที่พักประเภทนี้จะไม่รวมอาหารการกินให้กับนักเรียน เพราะฉะนั้น นักเรียนจะต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ค่าอาหาร ค่าซักผ้า ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าที่นอน และอื่นๆ เพิ่มเข้ามาอีกด้วย

 

ระบบเงินตรา

ประเทศแคนาดาใช้สกุลเงินดอลล่าร์แคนาดา (Canadian Dollar) ปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่อ 1 ดอลล่าร์แคนาดาจะอยู่ที่ประมาณ 25-26 บาท (25.8 บาท-พค.2564)  รูปแบบเงินจะมีทั้งแบบธนบัตรและแบบเหรียญดังนี้

 • ธนบัตร แบ่งเป็นใบละ 5, 10, 20, 50 และ 100 ดอลล่าร์ (dollar)
 • เหรียญ แบ่งเป็นเหรียญ 2, 1 ดอลล่าร์ และ 50, 25, 10 และ 5 เซน (cent)

 

หมายเหตุ

1 Canadian Dollar = 100 Cents

 

 

ระบบไฟฟ้า

ประเทศแคนาดาจะใช้กระแสไฟฟ้าอยู่ที่ 120v 60hz โดยปกติแล้วนักเรียนส่วนใหญ่จะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างจากเมืองไทยไปด้วย ซึ่งปกติแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้จากไทย สามารถนำไปใช้ที่ประเทศแคนาดาได้

 

ปลั๊กไฟที่ประเทศแคนาดามี 2 แบบ ดังนี้ 


แบบที่ 1

แบบที่ 2

 

แบบที่ 1 จะมีความคล้ายกับปลั๊กไฟของประเทศไทยเรา แต่แนะนำให้นักเรียนเตรียมเต้าเสียบ (adaptor) ไปเพื่อความชัวร์ในการใช้งานต่างๆที่ประเทศแคนาดา หรืออาจจะเตรียมปลั๊กรางไปด้วยเผื่อในกรณีที่มีความต้องการใช้งานเครื่องไฟฟ้าหลายๆอย่างพร้อมกัน เช่น โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

 

 

ระบบประปาและน้ำดื่ม

น้ำประปาที่ประเทศแคนาดา เป็น 1 ใน 19 ประเทศทั่วโลกที่น้ำประปาที่มีความสะอาดและได้มาตรฐานจนสามารถดื่มจากก็อกได้ ข้อมูลนี้ได้อ้างอิงจากศูนย์โรคระบาด Centers for Disease Control and Preventation (CDC)

ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ใช้ตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภัยของก๊อกน้ำจากทุกประเทศทั่วโลก

 

 

การสื่อสาร โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต

การให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคมสื่อสารของประเทศแคนาดานั้น จะคล้ายๆกับการให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมสื่อสารของประเทศไทย โดยที่ประเทศแคนาดานั้นมีเครือข่ายให้บริการหลักๆอยู่ 3 เครือข่าย นั่นก็คือ

 1. Rogers
 2. Bell
 3. Telus

นักเรียนสามารถที่จะหาซื้อซิมโทรศัพท์ตามเครือข่ายที่นักเรียนจะเลือกใช้บริการ ก่อนที่จะมาเปิดเบอร์และลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ของตนเองอีกครั้ง และสามารถที่จะเลือกแพ๊คเกตที่สอดคล้องกับความต้องการ หรือสอดคล้องกับการใช้งานของนักเรียนเอง โดยที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพีคเกตต่างๆได้ตลอดเวลา

 

 

 

ระบบขนส่ง

 

ระบบขนส่งในรัฐ British Columbia ประเทศแคนาดา

 

รัฐ British Columbia เป็นรัฐที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศแคนาดา มีระบบการขนส่งที่ดี และเพียบพร้อม สะดสกสบายในการเดินทางไปยังเมืองต่างๆ ในรัฐ British Columbia ได้อย่างง่ายดาย

 

TransLink หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ South Coast British Columbia Transportation Authority เป็นหน่วยงานตามกฎหมาย รับผิดชอบเครือข่ายขนส่งระดับภูมิภาคของ Metro Vancouver ใน British Columbia ของประเทศแคนาดา รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะต่างๆอีกด้วย

 

ประเภทของระบบขนส่งของรัฐ British Columbia ประเทศแคนาดา มีดังนี้

 

ระบบขนส่งทางเครื่องบิน

มีท่าอากาศยานนานาชาติแวนคูเวอร์ หรือที่เรียกสั้นๆว่า สนามบินแวนคูเวอร์ เป็นสนามบินหลักของเมืองแวนคูเวอร์ และเป็นสนามบินที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศแคนาดา และยังเป็น 1 ใน 8 สนามบินของประเทศที่มีด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาประจำอยู่ด้วย

 

นักเรียนไทย สามารถเดินทางจากประเทศไทยไปยังสนามบินนานาชาติแวนคูเวอร์นี้เป็นการเข้าประเทศแคนาดา และสามารถที่จะต่อเครื่องบินภายในประเทศเข้าไปยังเมืองต่างๆใกล้เคียงได้อย่างสะดวกสบาย

 

รถเมล์

ระบบขนส่งสาธารณะของรัฐนี้ก็เป็นที่นิยมและสะดวกสบายในการเดินทางเช่นกัน โดยจะแบ่งเส้นทางการเดินรถอย่างชัดเจนโดยแบ่งเป็น line ต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมและทั่วถึงในทุกพื้นที่ของเมือง

 

 

รถไฟฟ้า

รถไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางในรัฐ British Columbia และเป็นที่นิยมกันของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศด้วย 

 

ตัวอย่างการเดินรถไฟฟ้าของรัฐ British Columbia คร่าวๆดังนี้

นักเรียนที่พักอาศัยกับโฮสเตย์อาจจะต้องเดินทางด้วยวิธีนี้ และสามารถที่จะซื้อตั๋วรายเดือนไว้สำหรับเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนหรือสถาบันต่างๆได้ โดยที่ราคาจะประหยัดกว่าซื้อตั๋วเดินทางรายเที่ยว

 

 

แหล่งที่มา

https://th.hmong.wiki/wiki/Translink_(British_Columbia)

 

ระบบขนส่งในรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา

 

Public Transportation

การเดินทางด้วยรถสาธารณะนั้นเป็นทางเลือกที่ดี อีกทั้งช่วยประหยัดค่าเดินทางและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมไปในตัวอีกด้วย ระบบขนส่งในรัฐ Alberta ถูกพัฒนาขึ้นเป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่นในเมืองใหญ่ของรัฐ Alberta เช่น เมือง Calgary หรือ Edmonton อีกทั้งยังรวมถึงเมืองที่มีขนาดเล็กๆอีกด้วย ซึ่งระบบขนส่งของรัฐ Alberta เหล่านี้มีความปลอดภัย ทำให้การเดินทางภายในรัฐ Alberta นั้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วย

 

Taxi

อีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางนั่นคือ การเดินทางด้วยแท็กซี่ ซึ่งจะมีค่าเดินทางที่สูงกว่าการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ แต่จะมีความสะดวกสบายในการเดินทางมากกว่า เพราะแท๊กซี่จะพาผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการโดยไม่มีแวะจอดรายทาง ค่าใช้จ่ายจะเก็บตามระยะทางโดยสามารถเช็คได้จากมิเตอร์ที่ติดตั้งไว้ในรถแท๊กซี่แต่ละคัน

 

Airport

รัฐ Alberta มีสนามบินนานาชาติที่เป็นที่รู้จักอยู่ 2 แห่งตั้งอยู่ในเมือง Calgary และ Edmonton ซึ่งมีสายการบินระหว่างประเทศหลายสายการบิน เปิดการบินเข้าสู่ที่สนามบินทั้ง 2 นี้ หรือสามารถที่จะเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะต่อเครื่องไปยังที่ต่างๆ เช่น ฝั่งอเมริกาเหนือ เป็นต้น

 

Long-distance Buses

จะมีบริษัทเดินรถบางบริษัทที่ทำการเดินรถระหว่างเมืองภายในรัฐ Alberta ซึ่งค่าเดินทางก็จะขึ้นอยู่กับระยะทางหรือเมืองที่จะเดินทางไป โดยจะต้องเช็คตารางการเดินรถก่อนล่วงหน้า

 

Trains

ระบบขนส่งทางรถไฟจะวิ่งระหว่าง เมือง Jasper และ Edmonton ซึ่งจะมีบริการนำเที่ยวจากเมือง Vancouver ถึงเมือง Jasper, เมือง Banff และเมือง Calgary

 

แหล่งที่มา

https://sites.google.com/site/newcanadianimmigrants/living-in-alberta/transportation/transportation-options#:~:text=Transit%20trains%2C%20buses%20and%20shuttle,city%20with%20the%20downtown%20area.

 

 

ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ร้านค้าในประเทศแคนาดาโดยส่วนมากจะอยู่บนถนนเส้นหลักของแต่ละเมือง มีศูนย์การค้ากระจายอยูในเมืองหลักๆ ร้านค้าที่ติด top 15 ของคนแคนาเดี่ยนในการใช้บริการจับจ่ายใช้สอยมีดังนี้

 1. Loblaw Company
 2. Metro
 3. Sobeys
 4. Safeway
 5. Walmart
 6. Real Canadian Superstore-
 7. No Frills-
 8. Canadian Tire-
 9. Food Basics-
 10. Fresh Co-
 11. Zehrs-
 12. Foodland-
 13. Save on Foods-
 14. Fortino’s-
 15. London Drug

 

แหล่งที่มา

https://icycanada.com/the-top-15-canadian-grocery-stores-including-chains/

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Education System

อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ)
อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept