นักเรียนของเรา - Hearts & Minds International Education

นักเรียนของเรา

นิวซีแลนด์

วรนารี ใจงาม (น้องแพรว)

หลักสูตร: Primary Industry Skills plus English Language
สถาบัน: Otago Polytechnic

ปีที่เข้าเรียน: 2018

วงศธร คำพานิช (น้องเรย์)

หลักสูตร: Primary Industry Skills plus English Language
สถาบัน: Otago Polytechnic

ปีที่เข้าเรียน: 2018

 

มนันยา กลิ่นมณฑา

หลักสูตร: Primary Industry Skills plus English Language
สถาบัน: Otago Polytechnic

ปีที่เข้าเรียน: 2018

Pornpim Supasai

หลักสูตร: General English & IELTS

สถาบัน: Nelson English Center

ปีที่เข้าเรียน: 2018

ปาณัสม์ วัชรประภาพงศ์ (น้องเต๋า)

หลักสูตร: General English & IELTS
สถาบัน: Otago Language Centre

ปีที่เข้าเรียน: 2018

ชลิดา ด้วงทองสุข (น้องอ้อม)

หลักสูตร: Intensive English
สถาบัน: Kaplan International English - Auckland

ปีที่เข้าเรียน: 2018

ปณาลี สุทธิทาธีร์ (น้องเมย)

หลักสูตร: General English (Demi au pair)

สถาบัน: The Campbell Institute, Wellington

ปีที่เข้าเรียน: 2018

ทรภัชชา ผลผดุง

หลักสูตร: General English (Demi au pair)

สถาบัน: The Campbell Institute, Wellington

ปีที่เข้าเรียน: 2018

อัญชลี รัตนชื่อสกุล (น้องเพชร)

หลักสูตร: มัธยมศึกษา (NCEA)
สถาบัน: Roncalli College

ปีที่เข้าเรียน: 2017

ภานุวัฒน์ สิขเรศตระกูล (น้องเจมส์)

หลักสูตร: มัธยมศึกษา (NCEA)
สถาบัน: Palmerston North Boys’ High School

ปีที่เข้าเรียน: 2017

จุมเป

หลักสูตร: มัธยมศึกษาและปริญญาตรี

สถาบัน: Palmerston North Boys′ High School และ The University of Auckland

ปีที่เข้าเรียน: 2008

กุลนิษฐ์ โมไนยพงศ์ (น้องจูน)

หลักสูตร: มัธยมศึกษา (NCEA)
สถาบัน: Westlake Girls High School

ปีที่เข้าเรียน: 2014

 

Chacha

หลักสูตร: มัธยมศึกษา

สถาบัน: Newlands college

ปีที่เข้าเรียน: 2013

หมอปลั๊ก พงษ์จรัส หนุนอนันต์

สถาบัน: Massey University

ปีที่เข้าเรียน: 2013

 

เพิ่มศักดิ์ สุภัทรวณิช

พลวัชร์ เบี้ยวไข่มุก

สถาบัน: University of Canterbury

น้องอีฟ

สถาบัน: The University of Auckland

ปีที่เข้าเรียน: 2007

น้องอาร์ม

หลักสูตร: Graduate Diploma

สถาบัน: Wintec 

น้องมายด์

หลักสูตร: General English

สถาบัน: Taupo Language And Outdoor Centre

ปีที่เข้าเรียน: 2013

น้องมายด์

หลักสูตร: General English

สถาบัน: Mt.Maunganui Language Center

ปีที่เข้าเรียน: 2013

 

น้องพลอย 

หลักสูตร: มัธยมศึกษา (NCEA)

สถาบัน: Wanganui Collegiate School

น้องนัท

สถาบัน: Lincoln university

น้องจูน 

หลักสูตร: มัธยมศึกษา (NCEA)

สถาบัน: Kavanagh College

ปีที่เข้าเรียน: 2013

 

ธิดารัตน์ ซามาตย์

หลักสูตร: มัธยมศึกษา Certificate in foundation studies และต่อด้วย Bachelor in Planning

สถาบัน: ACG stratallan และ ACG foundation และ The University of Auckland

ปีที่เข้าเรียน: 2008

ต่อตระกูล ศรีเรืองสกุล

หลักสูตร: มัธยมศึกษา

สถาบัน: St Paul’s Collegiate

จิตริณี รัชตโรจน์

จิตวรี รัชตโรจน์ (พราว)

 

น้องพรรณราย ศรัทธาพรและน้องณัฐพล ศรีอาริยะเมตตา

สถาบัน: Massey University

Tanittha (นุ้ย)

หลักสูตร: Masters of Business Management

สถาบัน: University of Canterbury

น้องบลู ศรีสุข พัฒนาพิเชษฐ์

หลักสูตร: ปริญญาโท

สถาบัน: AUT University

คุณวรรณี

ผู้ปกครองของน้องมิ้น

ผู้ปกครองของน้องลูกหมีและน้องปุ๊กกี้

สุธินี สาสนัส (บิ๊ง)

หลักสูตร: General English

สถาบัน: University of Otago Language Centre and Foundation Year

ปีที่เข้าเรียน: ระยะเวลา 1 ปี (Feb 2020-2021)

วิภาพร รักเรืองรอง (เหมียว)

หลักสูตร: General English

สถาบัน: University of Otago Language Centre and Foundation Year

ปีที่เข้าเรียน: ระยะเวลาเรียน 6 เดือน (Oct 2019 – May 2020)

จิระภา นวลโฉม (ดาว)

หลักสูตร: General English

สถาบัน: University of Otago Language Centre and Foundation Year

ปีที่เข้าเรียน: ระยะเวลาเรียน 6 เดือน (Oct 2019 – May 2020)

คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept