ข้อมูล NZ - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล NZ

นิวซีแลนด์

สาระน่ารู้ของประเทศนิวซีแลนด์

ภูมิประเทศและที่ตั้ง ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้ ล้อมรอบด้วยทะเลและมหาสมุทร โดยทางทิศตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟิกและทางทิศตะวันตกติดทะเลทัสมัน โดยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทางใต้ของหมู่เกาะฟิจิ และทางตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย ลักษณ...
อ่านต่อ

ระบบการศึกษานิวซีแลนด์

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์เน้นการสอนให้นักเรียนนักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างทันสมัย มีอิสระในการใช้ความคิด มีความสามารถในการแก้ปัญหา ฝึกการวิเคราะห์ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งวิธีทางตามที่กล่าวมาจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษา มีความมั่...
อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ)
หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ) ค.ศ. 2016 หลักเกณฑ์การปฏิบัติคืออะไร สถานศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์มีบทบาทสำคัญในการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของ...
อ่านต่อ

การทำงานเมื่อไปเรียนที่นิวซีแลนด์

การทำงานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น Year 12-13 นักเรียนสามารถทำงานได้สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และทำงานเต็มเวลาได้ในช่วงวันหยุดคริสมาสและปีใหม่ (ปิดเทอมใหญ่ของโรงเรียนมัธยม) หากนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีจดหมายอนุญาตจากผู้ปกครอ...
อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept