หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

นิวซีแลนด์

Scots College

Location: Wellington, เกาะเหนือ

Type: เอกชน-ชายล้วน

Year: Preschool - Year 13

Qualification: NCEA, IB

Accommodation: หอพัก/โฮมสเตย์

Website: www.scotscollege.school.nz

 

Scots College โรงเรียนเอกชนชายล้วนตั้งอยู่ในเมือง Wellington เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Year 1 – Year 13 (อายุตั้งแต่ 5-18 ปี) เป็นโรงเรียนเก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี จุดมุ่งหมายหลักของโรงเรียนคือพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพในระดับสากล หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นหลักสูตร IB (International Bacculaureate World School) ที่ได้รับการรับรอง และยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนการสอนในชั้นเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีสภาพแวดล้อมที่เตรียมพร้อมกับการเรียนรู้ ทั้งด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษและศักยภาพเชิงวิชาการ กีฬา วัฒนธรรม รวมไปถึงจิตบริการและพัฒนาการด้านจิตใจ โรงเรียนมีนักเรียนราว 860 คน เป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 35 คน และมีนักเรียนไทยเพียง 1-2 คน

ที่ตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวก

โรงเรียน Scots College ตั้งอยู่ในย่าน Strathmore ซึ่งเป็นย่านชานเมืองตะวันออกของเมืองเวลลิงตัน โรงเรียนมีพื้นกว่า 12.5 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่กลางแจ้งที่นักเรียนสามารถออกมาทำกิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียนได้อีกด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนออกแบบไว้เพื่อการศึกษาที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน สนามกีฬา หรือแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมต่างๆ โดยห้องเรียนจะมีเทคโนโลยี ทั้ง Interactive whiteboard, LCD projector และอุปกรณ์ภาพและเสียงคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตที่เกี่ยวข้องกับ Scot-E (ระบบการจัดการนักเรียนของโรงเรียน) ช่วยให้การเรียนรู้มัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมี Science Block, ศูนย์ข้อมูล, ศูนย์กีฬาฮ็อดจ์, สนามกีฬาที่เล่นได้ในทุกสภาพอากาศและศูนย์ Tony Shelly Centre ซึ่งเป็นศูนย์ที่ช่วยให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีศูนย์สร้างสรรค์และศิลปะการแสดงซึ่งเปิดให้บริการในปีพ.ศ.2555 ภายในศูนย์มีห้องสำหรับวง Pipe Band ของโรงเรียน ห้องสตูดิโอบันทึกเสียง โรงละคร ห้องดนตรี ห้องธุรการสำหรับ Middle school และห้องศิลปะและกราฟิก

 หลักสูตรการศึกษา

Scots College เปิดสอนทั้งหลักสูตรเพื่อการสอบคัดเลือกระดับประเทศของนิวซีแลนด์ (NCEA) และหลักสูตรเพื่อการวัดผลสากลของ IB Diploma โดย 25% ของนักเรียนเรียนหลักสูตร IB Diploma และ 75% เรียนหลักสูตร NCEA โดยหลักสูตร IB Diploma จะเปิดสอนสำหรับนักเรียน Year 12 -13

จุดเด่น

นักเรียนของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูงในหลากหลายการประเมิณ

PISA Results ซึ่งเป็นการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติใน 65 ประเทศทั่วโลก

New Zealand Independent Schools:

  • 1st in Reading
  • 1st in Science
  • 3rd in Maths

ผลการประเมิณสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตร IB Diploma

Scots College

World Average

Pass Rate

95%

80%

Average Score

33

30

 

ผลการประเมิณสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตร NCEA

Scots College

Decile 8-10 Schools Nationally

Level 1

96%

90%

Level 2

98%

92%

Level 3

91%

86%

University Entrance

89%

73%

 

กิจกรรมนอกหลักสูตร

โรงเรียนมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและกีฬาให้นักเรียนเลือกมากมาย และมักจะมีการเพิ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการและความสนใจของนักเรียน กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การออกแบบ, การถ่ายภาพ, วิจิตรศิลป์, กราฟฟิก และ media studies ด้านดนตรี วง choir,  chamber, orchestral และ jazz กิจกรรมกีฬาได้แก่ Athletics, Bowls, Cricket, Cycling, Dragon Boating, Golf, Life Saving, Swimming, Tennis, Water Polo, Volleyball, Sailing, Badminton, Basketball, Cross Country, Football, Hockey, Rugby, Underwater Hockey

สวัสดิการนักเรียน

StudyCare คือการดูแลนักเรียนนานาชาติแบบ first class พร้อมทั้งการสร้างประสบการณ์ชีวิตในนิวซีแลนด์นอกห้องเรียนStudyCare อยู่ภายใต้การดูแลของ WPEN (Wellington Private Education Network) ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนเอกชนชั้นนำสามแห่งในนิวซีแลนด์ ได้แก่ Scots College,Chilton Saint James School และ Samuel Marsden School

StudyCare ได้รับการออกแบบเฉพาะสeหรับนักเรียนนานาชาติจากสามโรงเรียนดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตใหม่ในนิวซีแลนด์ พร้อมกับการสั่งสมประสบการณ์ดีๆ จากประเทศใหม่นี้ด้วย นักเรียนจะได้รับการดูแลตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาถึงประเทศนิวซีแลนด์นักเรียนจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตั้งแต่การปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์และการใช้ชีวิตในโรงเรียน นอกจากนี้ นักเรียน StudyCare จากสามโรงเรียนจะได้พบปะสังสรรค์กันอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆรวมถึงการท่องเที่ยวภายในประเทศนิวซีแลนด์ด้วยนักเรียนนานาชาติที่สมัครเรียนกับโรงเรียนในเครือ WPENจะมีตัวแทนจาก StudyCare ไปรับที่สนามบินทันทีที่มาถึงนิวซีแลนด์ตัวแทนจะรอพบนักเรียนที่ประตูผู้โดยสารขาเข้า และช่วยนักเรียนเช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศเพื่อบินต่อมายังเวลลิงตัน (ในกรณีที่เที่ยวบินเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโอ๊คแลนด์) เมื่อมาถึงสนามบินเวลลิงตัน ตัวแทนของเราจะนำนักเรียนไปส่งยังที่พัก

เมื่อมาถึงโรงเรียน นักเรียนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ StudyCare บัดดี้ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมมาให้ช่วยเหลือนักเรียนในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตใหม่ในนิวซีแลนด์ทุกโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการคัดสรรเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนานาชาติในการใช้ชีวิตประจำวัน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัฒนธรรม และให้คำปรึกษาในการใช้ชีวิตทั่วๆ ไปนักเรียนนานาชาติในระดับมัธยมปลายจะมีโอกาสได้ทบทวนและพัฒนาบทเรียนจากกลุ่มติวเรียน ติวสอบก่อนที่วันสอบสำคัญๆ จะมาถึง StudyCare ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิคตอเรียแห่งกรุงเวลลิงตัน เพื่อจัดตั้ง ยูนิลิ้งค์ (Uni-Link) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนานาชาติระดับมัธยมปลายได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ โดยการเยี่ยมชมวิทยาเขต และการติดต่อติวเตอร์ คณาจารย์ และอาจารย์รับเชิญของมหาวิทยาลัยฯได้โดยตรงนักเรียนนานาชาติระดับมัธยมปลายที่เก็บเครดิตได้ครบตามเกณฑ์การเข้ามหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ (โปรดสอบถามรายละเอียดได้จากโรงเรียน) จะได้รับรองการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยวิคตอเรียแห่งกรุงเวลลิงตันเราสามารถจัดการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในนิวซีแลนด์ได้เช่นกัน

ที่พัก

โรงเรียนมีที่พักให้นักเรียนต่างชาติได้เลือกทั้งหอพักและโฮมสเตย์ โดยหอพักของโรงเรียนมีเตียงจำนวน 100 เตียงโดยห้องพักจะเป็นห้องคู่ (สองคนต่อหนึ่งห้อง) ยกเว้นนักเรียน Year 13 จะมีห้องเป็นของตัวเอง โดยมีเจ้าหน้าที่หอพักคอยดูแล โดยนักเรียนต่างชาติจะย้ายไปอยู่โฮมสเตย์ในช่วงปิดเทอมและวันหยุดยาว

 

 

 

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

The University of Waikato

อ่านต่อ

Cashmere High School

อ่านต่อ

The Illawarra Grammar School

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept