COURSE - Hearts & Minds International Education

COURSE

NEW ZEALAND

NZMA

NZMA สอนทักษะสำหรับการทำงานมานานกว่า 30 ปี ผลิตมืออาชีพในสายงานด้าน อุตสาหกรรมการโรงแรม การปรุงอาหาร และวงการธุรกิจ หลักสูตรของสถาบันได้รับการยอมรับจากผู้ว่าจ้าง และจาก NZQA ด้วยการเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาประเภทที่ 1 (Category 1)

NZMA มีสองวิทยาเขตในโอ๊คแลนด์ และอีกหนึ่งวิทยาเขตในแฮมิลตัน สามารถจัดหางานคุณภาพให้นักศึกษาได้ถึง 2,000 คนต่อปี NZMA ซิลเวียพาร์ค วิทยาเขต แห่งการปรุงอาหารและการโรงแรม มีนักศึกษาประมาณ 1,000 คนต่อปี จาก 30 ประเทศรวมทั้งนิวซีแลนด์ นักศึกษาที่วิทยาเขต นี้เรียนหลักสูตรการโรงแรมที่ผ่านการรับรองจาก NZQA หลักสูตรการปรุงอาหาร และหลักสูตรธุรกิจ นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้รับ การฝึกงานแบบได้ค่าจ้างจำนวน 600 ชั่วโมง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอนุปริญญาสาขาการโรงแรมและการปรุงอาหาร วิทยาเขตนี้สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับการโรงแรมและการปรุงอาหาร ประกอบด้วย ห้องครัวอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มุมบาริสต้า คาเฟ่ที่บริหารโดยนักศึกษา ร้านอาหารขนาดใหญ่ บาร์สำหรับการผสมเครื่องดื่ม ห้องคอมพิวเตอร์ทันสมัยขนาดใหญ่ ครูผู้สอน มาจากผู้มีประสบการณ์การทำงานโดยตรง จึงสามารถสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ใช้ได้จริงในการทำงาน นักศึกษาได้ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนที่เหมือนจริง นอกจากนี้ NZMA ยังมีทีมงานสำหรับการจัดหางาน ให้นักศึกษาในขณะกำลังศึกษาและหลังจากจบการศึกษาอีกด้วย ทีมงานของเราจะช่วยเหลือนักศึกษาในการเตรียมความพร้อม สำหรับการสมัครงาน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานระยะสั้น งาน part-time หรืองานประจำ ทีมงานจัดหางานของ NZMA มีความสัมพันธ์ อันดีกับโรงแรมมากมายหลายแห่งในนิวซีแลนด์ โรงแรมใหญ่ๆ ที่ต้องการจ้างพนักงานคุณภาพมักจะติดต่อกับ NZMA เป็นอันดับ แรกเสมอ

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • Diploma in Hospitality Management
  • Diploma in Applied Hospitality Management
  • Diploma in Tourism & Hotel Management
  • National Certificate in Hospitality
  • Diploma in Professional Cookery
  • Diploma in Business

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
www.nzma.ac.nz/courses

วิดิโอสถาบัน

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Anglo-Continental

อ่านต่อ

Craighead Diocesan School

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ