ข้อมูล NZ - Hearts & Minds International Education

ข้อมูล NZ - หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ)

นิวซีแลนด์

หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ)
หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ)
ค.ศ. 2016
หลักเกณฑ์การปฏิบัติคืออะไร

สถานศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์มีบทบาทสำคัญในการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนนานาชาติ หลักเกณฑ์การปฏิบัตินี้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเกี่ยวกับคำแนะนำและการดูแลที่คาดหวังจากสถานศึกษาสำหรับนักเรียนนานาชาติ เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจากประเทศอื่นๆ ที่มาศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน มีความปลอดภัย และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

ประเทศนิวซีแลนด์ให้คำนิยามนักเรียนนานาชาติว่าเป็นผู้ที่ไม่ใช่นักเรียนในประเทศ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการประเทศนิวซีแลนด์: www.education.govt.nz

หน่วยงานรับรองคุณวุฒิแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (NZQA) คือ ผู้กำกับดูแลหลักเกณฑ์การปฏิบัติในนามของรัฐบาลนิวซีแลนด์

หลักเกณฑ์การปฏิบัติมีผลใช้บังคับกับใคร

สถานศึกษาทุกแห่งในประเทศนิวซีแลนด์ที่รับนักเรียนนานาชาติเข้าเรียนต้องลงนามเป็นคู่สัญญาในหลักเกณฑ์การปฏิบัติและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ดูรายชื่อสถานศึกษาที่เป็นคู่สัญญาในหลักเกณฑ์การปฏิบัติได้ที่เว็บไซต์ NZQA: www.nzqa.govt.nz

นักเรียนคาดหวังอะไรได้บ้างจากสถานศึกษา

นักเรียนและครอบครัวสามารถคาดหวังว่าสถานศึกษาต้อง:

 • ให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ และถูกต้อง เพื่อให้คุณตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการศึกษาของคุณ
 • ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับภาระหน้าที่และสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงนโยบายการคืนเงินและการยกเลิกการสมัครเข้าเรียนภายใต้สัญญาใดก็ตามที่คุณเข้าทำกับสถานศึกษานั้นๆ
 • ตรวจสอบว่าคุณได้รับความคุ้มครองตามการประกันภัยที่กำหนดไว้
 • จัดหาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมการศึกษา
 • ตรวจสอบให้แน่ใจเท่าที่สามารถดำเนินการได้ว่าคุณอาศัยในที่พักที่ปลอดภัยและเหมาะสม
 • จัดให้มีแผนการปฐมนิเทศที่มีเนื้อหาครอบคลุมเพื่อช่วยเหลือคุณในการเรียนและให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของคุณ
 • ควบคุมดูแลตัวแทนของตนเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนดังกล่าวให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการเรียน การทำงาน และการอาศัยในนิวซีแลนด์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเรียนการสอนที่เสนอให้นั้นเหมาะสมกับความคาดหวัง ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และความสามารถทางวิชาการของคุณ
 • มีนโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องค่าธรรมเนียมที่นักเรียนจ่ายและสามารถคืนเงินจำนวนที่เหมาะสมหากคุณเพิกถอนวิชาเรียนหรือหลักสูตรของคุณปิด
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงขั้นตอนที่เหมาะสมและยุติธรรมเพื่อจัดการคำร้อง (ข้อกังวลหรือข้อร้องเรียน)
 
หากมีปัญหา ควรทำอย่างไร

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีที่สถานศึกษาของคุณหรือตัวแทนกำลังปฏิบัติต่อคุณ คุณควรติดต่อสถานศึกษาของคุณเป็นอันดับแรกและปฏิบัติตามขั้นตอนการยื่นคำร้องของสถานศึกษาดังกล่าว

สถานศึกษาต้องมีขั้นตอนการยื่นคำร้องภายในเพื่อรับฟังและจัดการกับข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนใดๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์มีความยุติธรรม สถานศึกษาจะกำหนดบุคคลที่คุณสามารถพูดคุยด้วยได้และผู้ที่จะแนะนำเกี่ยวกับวิธีจัดการกับข้อกังวลและข้อร้องเรียนของคุณ ซึ่งอาจเป็นครูใหญ่หรือผู้อำนวยการฝ่ายนักเรียนนานาชาติ

หากขั้นตอนการยื่นคำร้องของสถานศึกษาดังกล่าวไม่ได้แก้ข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนของคุณ คุณสามารถ

ติดต่อ:

 • NZQA (สำหรับข้อกังวลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานศึกษาที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การปฏิบัติ) หรือ
 • iStudent Complaints (สำหรับข้อกังวลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเงินและสัญญา)
 

คุณสามารถติดต่อ iStudent Complaints ผ่านวิธีต่อไปนี้:

เว็บไซต์

www.istudent.org.nz

อีเมล

complaints@istudent.org.nz

หมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

64 4 918 4975

หมายเลขโทรฟรี

(ภายในนิวซีแลนด์)

0800 00 66 75

โทรสาร

64 4 918 4901

บนโซเชียลมีเดีย:

Facebook

www.facebook.com/istudent.complaints

 
ทางไปรษณีย์:

iStudent Complaints

P.O. Box2272

Wellington6014

New Zealand

 
ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

ระบบการศึกษานิวซีแลนด์

อ่านต่อ

Living in the UK

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept