หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

นิวซีแลนด์

ENGLISH LANGUAGE ACADEMY (ELA)

ENGLISH LANGUAGE ACADEMY (ELA) เป็นศูนย์ภาษาของ The University of Auckland ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ เป็นศูนย์ภาษาที่มีความเพียบพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ทั้งยังตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเองด้วย ทางสถาบันเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือต้องการฝึกภาษาเพิ่มเติม ทั้งยังมีหลักสูตรให้เลือกหลากหลายอีกด้วย

 

หลักสูตรที่เปิดสอนมีดังนี้

  • General English (หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป) เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงาน และเป็นการปูพื้นฐานการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรนี้จะมีกำหนดวันเปิดเรียนที่ชัดเจนนะครับ (สอบถามกำหนดวันเปิดเรียนได้กับทีมงานของเรานะครับ)
  • Academic English (หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ) เป็นหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือในการประกอบอาชีพในอนาคต หลักสูตรนี้จะกำหนดระยะเวลาเรียนเป็นบล็อคๆละ 10 สัปดาห์

นอกเหนือจากนั้น หากน้องๆสนใจที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ทางสถาบันก็ยังเปิดสอนหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วยนะครับ เช่น

  • Foundation Certificate in English for Academic Purposes (FCertEAP)
  • English Pathway for Undergraduate Studies (EPUS)
  • English Pathway for Postgraduate Studies (EPPS)
  • Cambridge Celta Course

อีกทั้ง สถาบันนี้ยังเป็นศูนย์สอบ IELTS ของเมือง Auckland อีกด้วยนะครับผม

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายคร่าวๆของคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ General English ปี 2019

ลำดับ

รายการ

General English (14 weeks)

General English (24 weeks)

General English (48 weeks)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากทางโรงเรียน (NZD)

1

ค่าลงทะเบียนเรียน

275.00

275.00

275.00

2

ค่าเรียนภาษาอังกฤษ (โปรโมชั่น)

5,390.00

9,240.00

18,480.00

3

ค่าอุปกรณ์การเรียน

80.00

80.00

80.00

4

ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว)

120.00

120.00

120.00

 

 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (NZD)

5,865.00

9,715.00

18,955.00

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (THB)

123,165.00

204,015.00

398,055.00

อัตราแลกเปลี่ยน (โดยประมาณ)

21

THB/NZD

 

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

University of Canterbury

อ่านต่อ

Geraldine High School

อ่านต่อ

The National Mathematics and Science College

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept