หลักสูตร - Hearts & Minds International Education

หลักสูตร

นิวซีแลนด์

AUT University  

AUT University หรือ Auckland University of Technology  มหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับสามและเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดของนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งสภาพแวดล้อมและอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ในเมืองออคแลนด์ (Auckland) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น City of Sail และถือ เป็นเมืองแห่งธุรกิจและการค้าที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในฐานะวิทยาลัยการอาชีพ(Polytechnic) ปี ค.ศ. 1895 และได้รับแต่งตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี ค.ศ. 2000 มีนักศึกษาราว 24,000 คน เป็นนักเรียนต่างชาติ ประมาณ 4,000 คน เป็นสถาบันที่มีการพัฒนาและเติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วยมาตราฐานการศึกษาระดับสากล เน้นสอนการปฏิบัติ ให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงและมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมและการอาชีพ จึงทำให้นักศึกษาที่จบจาก มหาวิทยาลัยนี้มีงานทำในอัตราที่สูงที่สุดในนิวซีแลนด์ อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันในระดับ นานาชาติ เช่น โรงยิม ห้องสมุด ร้านกาแฟ และหอพักภายในสำหรับนักศึกษา

วิทยาเขต

มี 3 วิทยาเขต ได้แก่

 • AUT City Campus
 • AUT North Campus
 • AUT South Campus

 

Ranking

In the Times Higher Education World University Rankings 2020

Ranked in the top 1% of universities worldwide

AUT is ranked in the 251-300 band, the fourth consecutive year that AUT has moved up in the Times Higher Education World University Rankings.

Number 1 for global research impact in New Zealand

Our citation score puts AUT at 32nd in the world. This impressive achievement puts AUT ahead of all other New Zealand universities.

Top university for international outlook in New Zealand

AUT is ranked first in New Zealand for International Outlook (ranked number 27 in the world) in the Times Higher Education World University Rankings 2020.

Times Higher Education ranks universities for international outlook according to their ability to attract international students and staff, as well as how well they engage and collaborate with overseas universities.

Ranked 16th in the world for social impact

AUT is ranked 16th in the Times Higher Education University Impact Rankings 2019, which highlight the social impact of universities and their commitment to the UN Sustainability Development Goals.

Top millennial university in Australasia

Times Higher Education has ranked AUT as one of the world’s top 60 young universities (ranked number 51 in the world), based on the quality of teaching, research, citations, international outlook and industry income.

AUT is also one of the worlds′ top millennial universities (those founded in the 21st century) - ranked first in Australasia and 14th in the world.

 

QS World University Rankings

In the QS World University Rankings  2020, AUT is ranked as one of the top 500 universities in the world (ranked 442).

AUT’s international outlook was highlighted, with AUT ranking #21 in the world, the highest score for a New Zealand university.

One of the world′s top young universities

In the QS ranking of the top 50 world universities under 50 years old, AUT was ranked in the #61-70 band. We are the 16th youngest university acknowledged in this ranking.

A five-star university

AUT has been rated as a five-star university by world university rankings organisation QS. We also achieved a maximum five stars for Teaching, Employability, Internationalisation, Facilities and Inclusiveness. AUT’s focus on Social Responsibility was recognised with a four-star rating.

 

World-ranked subjects

QS World University Subject Rankings 2019

 • Accounting and Finance - top 150
 • Art and Design - top 100
 • Business and Management Studies - top 200
 • Communication and Media Studies - top 200
 • Computer Science & Information Systems - top 400
 • Economics and Econometrics - top 300
 • Electrical and Electronic Engineering - top 400
 • Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering - top 500
 • Sports - top 30

วิดิโอแนะนำมหาวิทยาลัย
https://www.youtube.com/watch?v=rDDkVjJXb40


หลักสูตรที่เปิดสอน

Architecture

 • Bachelor of Architecture and Future Environments
 • Bachelor of Design
 • Bachelor of Engineering (Honours)
 • Doctor of Philosophy
 • Master of Architecture (Professional)
 • Master of Philosophy

Art and design

 • Bachelor of Design
 • Bachelor of Visual Arts
 • Certificate in Science and Technology
 • Doctor of Philosophy
 • Master of Cultural and Creative Practice
 • Master of Design
 • Master of Philosophy
 • Master of Visual Arts
 • Postgraduate Certificate in Cultural and Creative Practice

Business and economics

 • Bachelor of Arts and Bachelor of Business Conjoint Programmes
 • Bachelor of Business
 • Bachelor of Business (Honours)
 • Bachelor of Business and Bachelor of Communication Studies Conjoint Programmes
 • Bachelor of Business and Bachelor of Computer and Information Sciences Conjoint Programmes
 • Bachelor of Business and Bachelor of Health Science in Psychology Conjoint Programmes
 • Bachelor of Business and Bachelor of International Hospitality Management Conjoint Programmes
 • Bachelor of Business and Bachelor of Science Conjoint Programmes
 • Certificate in Business
 • Certificate in Business Studies
 • Doctor of Philosophy
 • Graduate Certificate in Business
 • Graduate Diploma in Business
 • Master of Applied Finance
 • Master of Business
 • Master of Business Administration
 • Master of Business Management
 • Master of Global Business
 • Master of Marketing
 • Master of Philosophy
 • Master of Professional Accounting
 • Postgraduate Certificate in Business
 • Postgraduate Certificate in Business Administration
 • Postgraduate Certificate in Business Studies
 • Postgraduate Certificate in Professional Accounting
 • Postgraduate Diploma in Applied Finance
 • Postgraduate Diploma in Business
 • Postgraduate Diploma in Business Administration
 • Postgraduate Diploma in Business Management
 • Postgraduate Diploma in Global Business
 • Postgraduate Diploma in Marketing
 • Postgraduate Diploma in Professional Accounting

Colab: creative technologies

 • Bachelor of Creative Technologies
 • Doctor of Philosophy
 • Master of Creative Technologies
 • Master of Philosophy
 • Postgraduate Certificate in Creative Technologies

Communication studies

 • Bachelor of Business and Bachelor of Communication Studies Conjoint Programmes
 • Bachelor of Communication Studies
 • Doctor of Philosophy
 • Master of Communication Studies
 • Master of Philosophy
 • Postgraduate Certificate in Communication Studies
 • Postgraduate Diploma in Brand Communication
 • Postgraduate Diploma in Communication Studies

Education

 • Bachelor of Arts
 • Bachelor of Arts (Honours)
 • Bachelor of Arts and Bachelor of Business Conjoint Programmes
 • Bachelor of Arts and Bachelor of Computer and Information Sciences Conjoint Programmes
 • Bachelor of Education ([Specialty] Teaching)
 • Doctor of Philosophy
 • Graduate Certificate in Arts
 • Graduate Diploma in Arts
 • Graduate Diploma in Secondary Teaching
 • Master of Education
 • Master of Educational Leadership
 • Master of Philosophy
 • Master of Teaching and Learning (Primary)
 • Postgraduate Certificate in Education
 • Postgraduate Certificate in Educational Leadership
 • Postgraduate Certificate in Higher Education
 • Postgraduate Diploma in Higher Education

Engineering, computer and mathematical sciences

 • Bachelor of Arts and Bachelor of Computer and Information Sciences Conjoint Programmes
 • Bachelor of Business and Bachelor of Computer and Information Sciences Conjoint Programmes
 • Bachelor of Business and Bachelor of Science Conjoint Programmes
 • Bachelor of Computer and Information Sciences
 • Bachelor of Engineering (Honours)
 • Bachelor of Engineering Technology
 • Bachelor of Mathematical Sciences
 • Bachelor of Science
 • Bachelor of Science (Honours)
 • Certificate in Science and Technology
 • Doctor of Philosophy
 • Graduate Certificate in Computer and Information Sciences
 • Graduate Certificate in Mathematical Sciences
 • Graduate Certificate in Science
 • Graduate Diploma in Computer and Information Sciences
 • Graduate Diploma in Mathematical Sciences
 • Graduate Diploma in Science
 • Master of Analytics
 • Master of Computer and Information Sciences
 • Master of Construction Management
 • Master of Engineering
 • Master of Engineering Project Management
 • Master of Information Security and Digital Forensics
 • Master of IT Project Management
 • Master of Philosophy
 • Master of Science
 • Postgraduate Certificate in Computer and Information Sciences
 • Postgraduate Certificate in Engineering
 • Postgraduate Certificate in Science
 • Postgraduate Diploma in Computer and Information Sciences
 • Postgraduate Diploma in Engineering
 • Postgraduate Diploma in Science

Health sciences

 • Bachelor of Business and Bachelor of Health Science in Psychology Conjoint Programmes
 • Bachelor of Health Science
 • Bachelor of Health Science (Honours)
 • Bachelor of Health Science (Midwifery)
 • Bachelor of Health Science (Nursing)
 • Bachelor of Health Science (Occupational Therapy)
 • Bachelor of Health Science (Oral Health)
 • Bachelor of Health Science (Physiotherapy)
 • Bachelor of Health Science (Podiatry)
 • Diploma in Paramedic Science
 • Doctor of Health Science
 • Doctor of Philosophy
 • Graduate Certificate in Health Science
 • Graduate Diploma in Health Science
 • Graduate Diploma in Psychotherapy Studies
 • Master of Emergency Management
 • Master of Health Practice
 • Master of Health Science
 • Master of Nursing Science
 • Master of Philosophy
 • Master of Psychotherapy
 • Master of Public Health
 • Postgraduate Certificate in Advanced Nursing Practice
 • Postgraduate Certificate in Emergency Management
 • Postgraduate Certificate in Health Science
 • Postgraduate Certificate in Public Health
 • Postgraduate Diploma in Counselling Psychology
 • Postgraduate Diploma in Emergency Management
 • Postgraduate Diploma in Health Science
 • Postgraduate Diploma in Public Health
 • Postgraduate Diploma in Registered Nurse Prescribing
 • Postgraduate Diploma in Rehabilitation Psychology

Hospitality, tourism and events

 • Bachelor of Arts
 • Bachelor of Arts and Bachelor of Business Conjoint Programmes
 • Bachelor of Arts and Bachelor of Computer and Information Sciences Conjoint Programmes
 • Bachelor of Business and Bachelor of International Hospitality Management Conjoint Programmes
 • Bachelor of International Hospitality Management
 • Bachelor of International Tourism Management
 • Diploma in Culinary Arts
 • Diploma in Pâtisserie
 • Doctor of Philosophy
 • Graduate Certificate in Arts
 • Graduate Certificate in International Hospitality Management
 • Graduate Certificate in International Tourism Management
 • Graduate Diploma in Arts
 • Graduate Diploma in International Hospitality Management
 • Graduate Diploma in International Tourism Management
 • Master of Gastronomy
 • Master of International Hospitality Management
 • Master of International Tourism Management
 • Master of Philosophy
 • Postgraduate Certificate in Gastronomy
 • Postgraduate Certificate in International Hospitality Management
 • Postgraduate Certificate in International Tourism Management
 • Postgraduate Diploma in Gastronomy
 • Postgraduate Diploma in International Hospitality Management
 • Postgraduate Diploma in International Tourism Management

Language and culture

 • Bachelor of Arts
 • Bachelor of Arts (Honours)
 • Bachelor of Arts and Bachelor of Business Conjoint Programmes
 • Bachelor of Arts and Bachelor of Computer and Information Sciences Conjoint Programmes
 • Certificate in English for Academic Study
 • Diploma in English Language
 • Diploma in Japanese
 • Doctor of Philosophy
 • Graduate Certificate in Arts
 • Graduate Diploma in Arts
 • Master of Arts
 • Master of Creative Writing
 • Master of English and New Media Studies
 • Master of Language and Culture
 • Master of Philosophy
 • Master of Professional Language Studies - Language Teaching
 • Postgraduate Certificate in Arts
 • Postgraduate Certificate in English and New Media Studies
 • Postgraduate Certificate in Language and Culture
 • Postgraduate Diploma in Arts
 • Postgraduate Diploma in English and New Media Studies
 • Postgraduate Diploma in Language and Culture

Law

 • Bachelor of Laws
 • Bachelor of Laws (Honours)
 • Certificate in Legal Studies
 • Doctor of Philosophy
 • Master of Laws
 • Master of Philosophy
 • Postgraduate Certificate in Law

Science

 • Bachelor of Advanced Science (Honours)
 • Bachelor of Business and Bachelor of Science Conjoint Programmes
 • Bachelor of Medical Laboratory Science
 • Bachelor of Science
 • Bachelor of Science (Honours)
 • Certificate in Applied Science
 • Diploma in Applied Science
 • Doctor of Philosophy
 • Graduate Certificate in Science
 • Graduate Diploma in Science
 • Master of Medical Laboratory Science
 • Master of Philosophy
 • Master of Science
 • Master of Science (Research)
 • Postgraduate Certificate in Medical Laboratory Science
 • Postgraduate Certificate in Science
 • Postgraduate Diploma in Medical Laboratory Science
 • Postgraduate Diploma in Science

Social sciences and public policy

 • Bachelor of Arts
 • Bachelor of Arts (Honours)
 • Bachelor of Arts and Bachelor of Business Conjoint Programmes
 • Bachelor of Arts and Bachelor of Computer and Information Sciences Conjoint Programmes
 • Certificate in Social Sciences
 • Doctor of Philosophy
 • Graduate Certificate in Arts
 • Graduate Diploma in Arts
 • Master of Arts
 • Master of Criminology and Criminal Justice
 • Master of Human Rights
 • Master of Philosophy
 • Postgraduate Certificate in Arts
 • Postgraduate Certificate in Human Rights
 • Postgraduate Diploma in Criminology and Criminal Justice
 • Postgraduate Diploma in Human Rights

Sport and recreation

 • Bachelor of Sport and Recreation
 • Bachelor of Sport and Recreation (Honours)
 • Certificate in Sport and Recreation
 • Doctor of Philosophy
 • Graduate Certificate in Sport and Exercise
 • Graduate Diploma in Sport and Exercise
 • Master of Philosophy
 • Master of Sport and Exercise
 • Postgraduate Certificate in Sport and Exercise
 • Postgraduate Diploma in Sport and Exercise

ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม www.aut.ac.nz/study/study-options

ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวสารอื่นๆ

Craighead Diocesan School

อ่านต่อ

Avondale College

อ่านต่อ

LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL (LSI)

อ่านต่อ
คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเสียง ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฮาร์ทส์ แอนด์ มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ห้ามคัดลอก เปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ จัดเก็บในระบบสืบค้นหรือส่งผ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “Cookies Policy” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “Accept